2020-06-24 05:01Press release

Corona förvärrar de största privatekonomiska hoten

Young woman desperately looking at smartphone screen

För nästan varannan vuxen svensk är privatekonomin en källa till oro. Unga oroar sig mer än äldre och två av de största privatekonomiska hoten är sjukdom och arbetslöshet. Det visar en undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av inkassobolaget Alektum Group.

I takt med att covid-19 tog fäste ökade oron för den egna ekonomin – inte minst bland dem som redan hade ärenden hos inkasso, visar statistik från Alektum Group.

– Vi ser på flera av våra marknader en ökad vilja från våra gäldenärer att tala med oss. Vi är övertygade att det bottnar i en kraftigt ökad oro för att inte kunna betala sina skulder, säger Anders Svensson, inkassochef på Alektum Group.

Det är ett känt faktum att arbetslöshet och sjukdom genererar ökad oro för den egna ekonomin. Alektum Groups senaste årliga monitor (gjord hösten 2019, före covid-19) visar att hela 45 procent av alla vuxna svenskar ofta eller ibland oroar sig för sin privatekonomi. De yngre oroar sig än mer än äldre – bland 18–29-åringar är motsvarande siffra 59 procent.

Vad som sågs som det största hotet mot privatekonomin skiljde sig åt beroende på ålder. Fyra av tio unga i åldern 18–29 år såg arbetslöshet som det klart största hotet. I gruppen 50–64 år var sjukdom det största hotet, medan oron för arbetslöshet var markant mindre.

Mer än var tionde svensk uppgav också i undersökningen att de ofta eller ibland oroar sig för att inte kunna betala sina räkningar på förfallodagen.

Covid-19 tycks ha förvärrat situationen och ökat oron

Nu har de två stora orosmolnen på den privatekonomiska himlen – sjukdom och/eller arbetslöshet – börjat bli en realitet för många. Då är det naturligt att efterfrågan på privatekonomisk rådgivning ökar.

– På Alektum Group ser vi att många oroar sig för att inte kunna betala sina skulder och vill ha mer hjälp med sin privatekonomi och inte minst långsiktiga avbetalningsplaner. Det är bra att de hör av sig – jag vill rekommendera alla som har fått ett inkassokrav som de inte kan betala rakt av att ta kontakt med inkassobolaget så att vi kan hitta en lösning, säger Anders Svensson, inkassochef på Alektum Group.

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel under perioden 14-21 oktober 2019. Svarsfrekvensen var 57 procent och totalt genomfördes 1 049 intervjuer i målgruppen allmänheten 18-79 år.


About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. Our mission is to help businesses from all over Europe to reach their full potential and achieve sustainable cash-flow. We actively work with our customers to lower the risk of over-indebtedness. Through our knowledge, dedication and deeply rooted values, we aim to contribute to a healthier society. A society where everyone has the opportunity to maintain balanced personal finances and companies can rely on getting paid. We currently operate in 18 countries, with more than 650 employees and a turnover exceeding 120 million EUR.

Contacts

Anders Svensson
Senior Vice President Debt Collection
Anders Svensson