2020-03-06 15:04Press release

Betala sina skulder – en genusfråga?

Av de obetalda fakturor som skickas till inkasso hör lika många till män som till kvinnor. Men av de som går vidare hela vägen till Kronofogden är bara 3 av 10 kvinnor.

Det visar statistik från inkassobolaget Alektum Group. Förhållandet bekräftas också av Kronofogdens statistik som visar att 62 procent av de skuldsatta svenskarna är män och 38 procent kvinnor.

– Statistiken talar sitt tydliga språk – kvinnor är markant bättre på att betala sina skulder än vad män är, säger Anders Svensson, inkassochef på Alektum Group. Det gäller oavsett storlek på skulden även om vi vet att män generellt sett har något högre skuldbelopp än kvinnor.

– Trots att kvinnor statistiskt sett fortfarande har lägre inkomst än män har de uppenbarligen högre betalningsmoral, fortsätter Anders Svensson.

Kvinnor månadssparar i högre utsträckning – men oroar sig mer för ekonomin

En undersökning om privatekonomi och konsumtion som Novus har genomfört på uppdrag av Alektum Group, visar att fler kvinnor än män både månadssparar och gör upp en budget i högre utsträckning än män. Men kvinnor oroar sig ändå i högre utsträckning försin privatekonomi. Varannan kvinna mellan 18 och 79 år uppger att hon ofta eller ibland brukar oroa sig över sin privatekonomi. Bland män är motsvarande siffra 4 av 10. I båda grupperna är oron högre hos yngre personer än äldre.

Fler kvinnor (52%) än män (44%) anser också att staten har ett ansvar för att förhindra att människor skuldsätter sig för mycket.

För mer information
Anders Svensson, inkassochef Alektum Group, 
tel 070 861 05 37, anders.svensson@alektumgroup.com

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel under perioden 14-21 oktober 2019. Målgruppen är allmänheten 18-79 år och totalt genomfördes 1049 intervjuer.

Källa Kronofogdens statistik: https://www.kronofogden.se/78122.html


About Alektum Group

Alektum Group is a Swedish, family-owned debt collection company founded in 1992. Our mission is to help businesses from all over Europe to reach their full potential and achieve sustainable cash-flow. We actively work with our customers to lower the risk of over-indebtedness. Through our knowledge, dedication and deeply rooted values, we aim to contribute to a healthier society. A society where everyone has the opportunity to maintain balanced personal finances and companies can rely on getting paid. We currently operate in 18 countries, with more than 650 employees and a turnover exceeding 120 million EUR.