2013-02-21 12:50Pressmeddelande

Viktigt patentgenombrott för Airsonett i Japan

Airsonett har fått ett applikationspatent godkänt i Japan. Patentet heter ”Treatment of asthma, allergic rhinitis and improvement of quality of sleep by temperature controlled laminar airflow treatment”.

"Detta är ett viktigt steg för Airsonett. Vi har ett långsiktigt mål att etablera oss i Asien och vi har identifierat Japan som en mycket viktig marknad. Att få patentet godkänt är en första milstolpe och vårt arbete med en etablering på den japanska och asiatiska marknaden kan nu gå in i nästa fas.” säger VD Fredrik Werner, Airsonett AB.

Enligt WHO så finns det ca 3 miljoner astmatiker I Japan, varav 7% av patienterna har “severe asthma” och 30% har “moderate asthma”. Denna extremt stora patientgrupp i kombination med japanernas positiva inställning till ny teknik och nya behandlingar gör Japan till en intressant marknad för Airsonett.

Airsonett AB är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag med en unik teknologi som leder utvecklingen av icke-farmaceutisk behandling av astma.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Werner, VD, Airsonett AB, Phone: +46 (0)708 494862,
e-mail: fredrik.werner@airsonett.com 
www.airsonett.se


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje