2013-11-13 08:30Pressmeddelande

Statlig utredning förordar behandling med Airsonett vid svår astma

null

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, anser i en nypublicerad rapport att landstingen nu kan överväga införande av behandling med Airsonett vid svår perenn allergisk astma. TLV har regeringens uppdrag att genomföra hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter.

Airsonett är en biverkningsfri behandling för patienter med svår allergisk astma som, trots medicinering med astmaläkemedel, inte fått kontroll över sin sjukdom. Behandlingen innebär att patienten sover i ren luft. Vetenskapliga studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten.

TLV bedömer, utifrån tillgängliga studier, att patientnyttan är bättre än jämförelsealternativet (enbart farmakologisk behandling) för de patienter som har svårast besvär med allergisk astma. Detta då behandlingen förbättrar livskvaliteten för individer med kraftiga begränsningar i sin vardag. TLV konstaterar att behandlingen förefaller vara kostnadseffektiv och anser att hälso- och sjukvårdens huvudmän (i huvudsak landstingen) därför kan överväga införande av behandlingsmetoden.

“Vi är övertygade om att TLVs positiva utvärdering kommer att bidra till att fler astmapatienter får möjlighet att leva normala liv med hjälp av Airsonett. Redan idag används Airsonett av flera hundra patienter, varav över 90 procent har uppvisat goda behandlingsresultat”, säger Magnus Lundberg, ordförande i Airsonett AB.

”Från Astma- och Allergiförbundet välkomnar vi TLVs rapport. Ofullständigt kontrollerad allergisk astma orsakar stort lidande och det är angeläget att samtliga landsting erbjuder likvärdiga möjligheter för de patienter som kan dra nytta av behandlingen”, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

TLV-rapporten ”Kunskapsunderlag: "Temperaturreglerat laminärt luftflöde (TLA) vid allergisk astma” finns tillgänglig på verkets hemsida, www.tlv.se.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Fredrik Werner, verkställande direktör, Airsonett AB
Tel: 0708-49 48 62
E-mail: fredrik.werner@airsonett.com

Läkare med klinisk erfarenhet av Airsonett

Docent
Per Gustafsson, Överläkare vid Barn- och ungdomsmedicinska kliniken,
Kärnsjukhuset, Skövde
Tel: 0709-83 77 85
E-mail: per.gustafsson@vgregion.se

Dr Christophe Pedroletti, Verksamhetschef vid Akademiska barnsjukhuset,Uppsala
Tel: 0706-11 17 56
E-mail: christophe.pedroletti@akademiska.se

TILL REDAKTÖRERNA:

Högupplösta bilder

Ladda ner högupplösta bilder på www.airsonett.se/?page_id=85

Om Airsonett

Airsonett är en biverkningsfri behandling för patienter som trots medicinering har dåligt kontrollerad astma.
 Airsonett skapar en allergenfri zon runt patienten under nattsömnen. Patienten sover i ren luft, vilket hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten. Airsonett har genomgått omfattande kliniska och hälsoekonomiska utvärderingar och erhållit nödvändiga myndighetsgodkännanden i Europa och USA.
Ett antal sjukvårdshuvudmän i och utanför Sverige tillhandahåller i dagsläget kostnadsfri behandling med Airsonett för de patienter där användning kan göra störst nytta.

Airsonett AB är ett privatägt svenskt bolag. Bland huvudägarna återfinns SEB Venture Capital, Industrifonden och Klitterhusen AB. För ytterligare information, besök www.airsonett.seOm Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje