2015-01-22 11:13Pressmeddelande

Ny klinisk studie utvärderar Airsonett vid behandling av barn med svårt eksem

Airsonett är en biverkningsfri behandling som gör det möjligt för patienter att undvika exponering för allergener nattetid. Produkten används idag vid behandling av svår allergisk astma. Nu initieras en klinisk studie för att under vetenskapligt kontrollerade former dokumentera effekten av Airsonettbehandling på barn och ungdomar med svåra eksem.

Atopiska eksem (böjveckseksem) drabbar en femtedel av alla barn och blir allt vanligare. Sjukdomen yttrar sig i form av torr hud, eksem och svår klåda på flera delar av kroppen, ofta i knä- och armveck. Eksemen kan vara bättre i perioder, för att sedan bli sämre igen och patienterna kan ha besvär under många år. Det är vanligt att patienter med atopiska eksem även lider av pollenallergi eller astma.

I en prospektiv, oblindad pilotstudie på totalt 15 barn och ungdomar med svåra atopiska eksem kommer effekten av Airsonettbehanding utvärderas under sex månader avseende bland annat eksemens svårighetsgrad, sömnkvalitet och livskvalitet. Studien genomförs i Storbritannien och bekostas av Biomedical Research Centre vid Imperial College i London. Huvudprövare är Dr. Claudia Gore, specialistläkare inom pediatrisk allergi och immunologi.

– Vi ser fram emot resultaten av studien, som är ett viktigt led i utvecklingen av en helt ny och biverkningsfri behandling för de barn och ungdomar som är svårast drabbade av atopiska eksem, säger Fredrik Werner, vd för Airsonett AB.

Behandling med Airsonett innebär att patienten sover i ren luft. Vetenskapliga studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten hos patienter med svår allergisk astma. Erfarenheter från enstaka patienter indikerar att behandlingen även kan minska besvären hos patienter som lider av svåra atopiska eksem.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Fredrik Werner, verkställande direktör, Airsonett AB
Tel: 0708-49 48 62
E-mail: fredrik.werner@airsonett.com


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje