2018-03-13 11:58Pressmeddelande

Ny eksemstudie med Airsonett AIR4 har publicerats

Lovande resultat från en oberoende prospektiv pilotstudie ledd av Dr Claudia Gore, Imperial College, London har idag publicerats.1 Studien visar att behandling med Temperature controlled Laminar Airflow (TLA; Airsonett AIR4) kan ge signifikant klinisk förbättring för barn och ungdomar med allvarligt allergiskt eksem samt minskad medicinförbrukning.

Allergiskt eksem (även kallat atopisk dermatit) är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som drabbar upp till 20% av alla barn. Allvarligt allergiskt eksem är en stor belastning för patienter och deras familjer; Barn och föräldrar tvingas gå igenom tidskrävande hudbehandlingar. Dessutom så lider många patienter och familjer av sömnbrist eftersom patienterna ofta har klåda nattetid.

Airsonett AIR4 verkar genom att drastiskt minska mängden allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under nattsömnen vilket leder till minskade symptom och förbättrad livskvalitet för patienter som lider av allergisk astma.2-4

Summering av studien:
The study was designed to evaluate the effectiveness of overnight treatment with the TLA device (Airsonett AIR4) in children and adolescents with severe allergic eczema over a 12-month period.

Fifteen children (2-16 years) with longstanding severe allergic eczema (atopic dermatitis) were followed during a 12-month treatment period. The study results included significant improvements in SCORring of Atopic Dermatitis (SCORAD) index, Investigator Global Assessment (IGA) and Family Dermatology Quality of Life index (FDQLI) after 12 months treatment. Importantly, the clinical improvement was accompanied by a reduction in the use of potent topical corticosteroids.

“Vi har många rapporter från patienter med allvarligt eksem vars symptom har förbättrats avsevärt med AIR4 och det är mycket glädjande att denna studie stöder de observationerna.” säger Jonas Båghammar, VP Business Development , Airsonett AB.

Före mer information, vänligen kontakta:
Jonas Båghammar, Business Development, Airsonett AB
Tel: 0703 796945
E-mail: jonas.baghammar@airsonett.eu

Önskas högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Annica Anderberg
Tel: +44 7787 123 556
E-mail: annica.anderberg@airsonett.eu

Referenser:

1.Gore RB et al. Temperature-controlled laminar airflow (TLA) device in the treatment of children with severe atopic eczema: Open-label, proof-of-concept study. Clin Exp Allergy. 2018 May;48(5):594-603. doi: 10.1111/cea.13105. Epub 2018 Mar 13

2.Gore RB et al. Effect of a novel temperature-controlled laminar airflow device on personal breathing zone aeroallergen exposure. Indoor Air 2015;25:3644

3.Boyle RJ et al. Nocturnal temperature controlled laminar airflow for treating atopic asthma: a randomised controlled trial. Thorax 2012;67:215-221

4.Schauer U et al. Improved asthma control in patients with severe persistent allergic asthma after 12 months of nightly temperature-controlled laminar airflow (TLA): An observational study with retrospective comparisons. Eur Clin Respir J 2015, 2: 28531


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje