2017-06-21 15:05Pressmeddelande

Lovande resultat för Airsonett AIR4 vid behandling av barn med svårt allergiskt eksem presenterade på EAACI

Allergic eczema (also called atopic dermatitis) is a chronic inflammatory skin disease affecting up to 20% of children. Severe allergic eczema inflicts a substantial burden on patients and their families. Children and parents are burdened with time-consuming topical treatment regimens. In addition, many families have to deal with a significant loss of sleep related to night-time itching and scratching.

The TLA device has previously been shown to significantly reduce the amount of inhaled allergens and other potential trigger factors in the breathing zone over night, leading to decreased symptoms and improved quality of life in patients suffering from allergic asthma.2-4

The current study was designed to evaluate the effectiveness of overnight treatment with the TLA device (Airsonett) in children and adolescents with severe allergic eczema over a 12-month period.

Fifteen children (2-16 years) with longstanding severe allergic eczema (atopic dermatitis) were followed during a 12-month treatment period. The study results included significant improvements in SCORring of Atopic Dermatitis (SCORAD) index, Investigator Global Assessment (IGA) and Family Dermatology Quality of Life index (FDQLI) after 12 months treatment. Importantly, the clinical improvement was accompanied by a reduction in the use of potent topical corticosteroids.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:
Fredrik Werner, CEO, Airsonett AB
Tel: +46 708 494 862 E-mail: fredrik.werner@airsonett.eu

FOR ACCESS TO HIGH-RESOLUTION PICTURES, PLEASE CONTACT:
Annica Anderberg
Tel: +44 7787 123 556 E-mail: annica.anderberg@airsonett.eu


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje