2013-03-26 08:30Pressmeddelande

Invigning av Airsonetts ORI ABs hypermoderna ventilationslaboratorium i Lund 26 april

Den 26 april så inviger vi, tillsammans med inbjudna gäster, vårt NYA och EUROPAS MODERNASTE laboratorium för operationsventilation. Airsonett ORI AB har investerat i ett nytt laboratorium i Lund för att fortsätta att utvecklingen av företagets produkt Opragon®.

Det finns ett tydligt samband mellan CFU (Colony Forming Units, eller bakteriebärande partiklar) och infektionsrisk. Airsonett arbetar intensivt med att minska antalet CFU ioperationsrummet och motsvarande miljöer i sjukvården där det krävs låga bakterietal för att skydda patienten.

Ventilationen kommer att spela en allt större roll i framtiden för att minimera riskerna för spridning av bakterier via luften för patienter i operationsmiljö. Detta med bl.a. anledning av den allt mer spridda resistensen mot antibiotika som idag ger ett bra skydd vid infektioner efter kirurgiska ingrepp.

Airsonett ORI AB hade tidigare ett laboratorium i Ängelholm men företagets tillväxt gjorde att det fanns behov för ett större och modernare laboratorium. Följaktligen beslutade företaget att investera i utvecklingsmöjligheter för framtiden och att samtidigt flytta företagets huvudkontor till Medicon Village i Lund.

Vid invigningen kommer följande föredrag att hållas:

Nya projekt, nya tankar kring logistiken av patienter, personal och material
Talare: Ia Belfrage arkitekt SAR/ MSA, White Arkitekter AB, Malmö

Clinical Trends and Developments in Surgery: Challenges and Impact on Ventilation Technology    
Talare: Clemens Bulitta Prof. Dr.Med., Hochschule Amberg-Weiden, Germany

Luftburna biologiska partiklar
Talare: Jakob Löndahl, PhD, EAT Lund University

Virtual engineering av luftrörelser i operationsrum med hjälp av CFD (Computational fluid dynamics) modeller
Talare: Olof Dahlberg M.Sc. Principal Engineer - Fluid Dynamics, FS Dynamics AB

Presentation av Opragon
Talare: Henrik Skredsvik, Application Engineer, Airsonett ORI AB

Mer information finner ni på vår hemsida www.airsonett.se eller välkommen med frågor till Airsonett ORI ABs VD Peter Ekolind 070-3415560Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje