2013-02-14 11:23Pressmeddelande

Gävle Sjukhus väljer Opragon och Airsonett ORI AB till det nya operationskomplexet

Airsonett ORI AB har nyligen fått en omfattande order av Gävle Landsting för Gävles nya operationshus, en affär som innebär installationer hösten 2013. 

Avtalet innebär att Airsonett ORI ABs produkt Opragon® ska installeras i ett trettiotal rum/arbetsstationer i det nya operationskomplexet, alltifrån små uppdukningsrum till två större röntgenrum samt en ventilationslösning för hela den nya sterilcentralen. Sjukhuset blir först ut med att ställa extremt hårda krav på renhet i både operationsrum, uppdukningsrum för sterila instrument men även i sterilcentralen där de kirurgiska instrumenten hanteras.

Sedan i vintras pågår bygget av ett nytt operationshus vid Gävle sjukhus. Det är inte bara en av Gävle Landstings största investeringar på senare år utan också det första i en rad omfattande byggprojekt som ska genomföras på sjukhuset de närmaste åren. Starten av projektet och upphandlingen har dragit ut på tiden eftersom det fanns en risk att utbyggnaden av Gävle sjukhus skulle hota Gävlebornas dricksvatten. Detta har nu lösts genom en annan konstruktion men byggnationen blev ca ett år försenat.

”Vi bygger ett hypermodernt operationshus där ventilationslösningen är oerhört viktig bland annat för att åstadkomma en god logistik med låga cfu-tal i operationsrummet. Det var ett antal företag som lämnade in offerter och efter noggrant övervägande så bedömde Landstinget Gävleborg att Opragon var den lämpligaste lösningen. Efter en lång process är vi nöjda över att ett beslut har fattats angående leverantör” säger Torbjörn Henriksson, Specialistsjuksköterska på Landstinget Gävleborg.

”Vi är givetvis mycket stolta över att vi fick bli leverantör till Gävles nya operationshus, ett projekt som vi arbetat med under 3 års tid.  För oss innebär det en mycket positiv början på 2013 och ytterligare ett bevis på Opragons framgång fortsätter.” säger VD Peter Ekolind.

Airsonett ORI AB är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag som leder utvecklingen inom forskning och produktutveckling för begränsning av luftburen infektionsspridning inom sjukvården. Företagets främsta produkt är Opragon.

För mer information, vänligen kontakta:Peter Ekolind, VD, Airsonett Operating Room Innovation ABTel: 0703 414 560, E-mail peter.ekolind@airsonett.com www.airsonett.se/opragon


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje