2013-01-08 10:57Pressmeddelande

Erik von Schenck vald till ny styrelseordförande för Airsonett Operating Room Innovation AB

Efter avknoppningen från Airsonett AB, så har Airsonett Operating Room Innovation AB utsett Erik von Schenck till bolagets nya styrelseordförande.

 “Opragon® är ett unikt ventilationssystem och det är spännande att få vara delaktig i att forma framtiden för en sådan innovativ produkt. Min förhoppning är att min erfarenhet inom Life Science kan komma Airsonett ORI AB till nytta och att Opragon etableras på en bredare marknad inom den nära framtiden.” säger Erik von Schenck.

Erik von Schenk har arbetat inom MedTech och Life Science-segmentet sedan 1991 och är sedan 2011 verksam som Vice President Globalt för HLR produkter på Physio-Control. Tidigare arbetade Erik som VD för Jolife AB i drygt sex år tills att bolaget såldes till Physio-Control/Medtronic. Erik är ansvarig för design och utveckling av nya HLR produkter inom bolaget.

Erik har även varit VD på Jostra AB och ansvarade som VD även för integrationen med Getinge AB i samband med att Jostra förvärvades.

Erik har tidigare även haft ett antal ledande chefspositioner på Gambro AB.

Erik är styrelsemedlem inom Life Science företagen Xvivo AB, Sensodetect AB and Captera Medtech AB

Airsonett ORI AB är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag som leder utvecklingen och är aktiva inom forskning och produktutveckling för begränsning av luftburen infektionsspridning inom sjukvården, främst operationssalar. Airsonett ORI ABs viktigaste produkt är Opragon. Företaget har sitt säte i Lund.

”Opragon är en relativt ny produkt som på kort tid har etablerats i Sverige. Vi har också installerat Opragon i ett antal sjukhus I Europa. 2012 skapades den legala enheten Airsonett ORI AB för Opragon och verksamheten separerades från Airsonett AB.” säger Airsonett ORI AB’s VDPeter Ekolind.

För mer information om Airsonett ORI AB och Opragon:
Peter Ekolind, VD, Airsonett Operating Room Innovation AB
, Medicon Village, Scheelevägen 2, SE-223 63 Lund, Sweden
Tel: +46 (0)703 415560, e-mail: peter.ekolind@airsonett.com,
www.airsonett.com/opragon/Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje