2013-07-05 13:46Pressmeddelande

Airsonett’s produkt Protexo® har bytt namn till Airsonett

Medicinteknikbolaget Airsonett AB har beslutat genomföra ett namnbyte för astmabehandlingen Protexo. Efter senaste årets kraftiga tillväxt startar nu Airsonett en fokuserad internationell lansering av bolagets produkt. I samband med detta genomförs även ett produktnamnbyte.

Det nya produktnamnet är Airsonett.

Airsonett är en behandling för patienter som har svår atopisk astma och som trots medicinering med astmaläkemedel har dåligt kontrollerad astma. Behandling med Airsonett innebär att patienten sover i ren luft. Studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten.

”Styrelsen har beslutat att, som ett led i kommersialiseringen av vår produkt, genomföra ett produktnamnbyte. Produkten Protexo har alltid förknippats starkt med Airsonett och många av våra kunder använder företagsnamnet istället för produktnamnet Protexo när de hänvisar till produkten. Vi har tidigare arbetat med produktnamnet Airsonett airshower och väljer nu att fortsätta med namnet Airsonett på bolagets produkt.” säger VD Fredrik Werner, Airsonett AB. ”Airsonett som varumärke är etablerat på vår hemmamarknad och vi bedömer även att det kommer att accepteras väl i vår internationella lansering. Att koppla produkten så nära bolagsnamnet ger en starkare identitet åt både bolag och produkt.”

   

Namnet på den metod produkten är baserad på, Temperature controlled Laminar Airflow – TLA, kommer att vara kvar oförändrat. TLA har en stark position i vetenskapliga sammanhang och kompletterar produkten väl.

Airsonett AB är ett medicintekniskt företag med en unik teknologi som leder utvecklingen av icke-farmaceutisk behandling av astma. Företaget har sitt säte i Ängelholm.

För mer information vänligen kontakta:

Fredrik Werner, VD, Airsonett AB, Phone: +46 (0)708 494862,
e-mail: fredrik.werner@airsonett.com, www.airsonett.seOm Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje