2015-01-15 09:57Pressmeddelande

Airsonett tecknar avtal med distributörer i USA och Schweiz

null

Som ett led i den internationella lanseringen av Airsonett – en biverkningsfri behandling för patienter med svår astma – har bolaget tecknat avtal med två nya distributörer i USA och Schweiz.

Airsonett har tecknat avtal med det Los Angeles-baserade bolaget Advanced Therapeutics Inc., vilket i ett första skede kommer ansvara för produktlanseringen i Kalifornien. Samtidigt har ett samarbete initierats med AllergyCare Pharmaceutical GmbH avseende den schweiziska marknaden. 

– Användningen av Airsonett i Sverige, Storbritannien, Tyskland och flera andra länder fortsätter att öka. Vi gläds nu över möjligheten att kunna introducera produkten även i Kalifornien och Schweiz, säger Fredrik Werner, vd för Airsonett AB.

Airsonett är en biverkningsfri behandling för patienter med svår allergisk astma som, trots medicinering med astmaläkemedel, inte fått kontroll över sin sjukdom. Behandlingen innebär att patienten sover i ren luft. Vetenskapliga studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Fredrik Werner, verkställande direktör, Airsonett AB
Tel: 0708-49 48 62
E-mail: fredrik.werner@airsonett.com


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje