2013-04-02 08:30Pressmeddelande

Airsonett Operating Room Innovation AB har bytt namn till AVIDICARE

Airsonett Operating Room Innovation AB (Airsonett ORI AB) har bytt namn till Avidicare. Vårt namn var långt och komplicerat och det förväxlades ofta med Airsonett AB och deras produkt. Så därför är vårt nya företagsnamn Avidicare AB.

Avidicare är ett namn som rymmer många positiva associationer. Det första som man kanske tänker på är engelskans ”avid care”, vilket betyder ”ivrig omsorg”. Här handlar det om teknikintensiv vård som föregåtts av forskning och en vilja att göra så mycket som möjligt för patienterna. Vi drivs av ivern att hitta lösningar för sjukvården som innebär att risken för en sjukhusförvärvad infektion skall uppstå i operationsrummet minimeras.

Även omsorgen om personalens arbetsmiljö är viktigt för oss. Opragon® verkar genom att styra luftflödet och lufttemperaturen i operationssalen. I motsats till andra ventilationssystem i operationsrummet gör Opragon detta utan att orsaka drag vilket kraftigt försämrar arbetsmiljön för de som arbetar i operationssalen.

”Avidicare är ett ord som ger känslan av handlingskraft. Ett namn som väl sammanfattar vad vi vill och vad vi står för.” säger Peter Ekolind, VD, Avidicare AB.

Avidicare AB är ett forskningsbaserat medicintekniskt företag som leder utvecklingen inom forskning och produktutveckling för begränsning av luftburen infektionsspridning inom sjukvården. Företagets främsta produkt är Opragon.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Ekolind, VD, Avidicare AB

Tel: +46 (0)703 415560
E-mail peter.ekolind@avidicare.com
www.avidicare.seOm Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje