2014-05-21 13:15Pressmeddelande

Airsonett förstärker marknadsorganisationen

Som ett led i uppbyggnaden av Airsonetts internationella försäljnings- och marknadsorganisation har bolaget rekryterat Jonas Båghammar som ny Vice President Sales & Marketing. Jonas Båghammar kommer närmast från en position som europeisk marknadschef inom den globala medicinteknikkoncernen Stryker.

Jonas Båghammar har en ekonomexamen från European University i Bryssel och en MBA från Henley. Efter sin universitetsexamen arbetade han under åtta år med försäljning och säljledning inom läkemedelsindustrin, bland annat inom allergiområdet. De senaste tio åren har Jonas Båghammar arbetat inom medicinteknikkoncernen Stryker, först som landschef i Sverige och senast som europeisk marknadschef.

“Jonas långa erfarenhet från försäljning och marknadsföring av medicintekniska produkter på såväl den svenska som internationella marknaden, tillsammans med hans kunskap om allergiområdet, kommer att vara ytterst värdefull när Airsonett nu stärker sin närvaro på utvalda marknader i och utanför Europa”, säger Fredrik Werner, VD i Airsonett AB.

Airsonett marknadsför en biverkningsfri behandling för patienter med svår allergisk astma som, trots medicinering med astmaläkemedel, inte fått kontroll över sin sjukdom. Behandlingen innebär att patienten sover i ren luft. Vetenskapliga studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen och ökar livskvaliteten.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Fredrik Werner, verkställande direktör, Airsonett AB
Tel: 0708-49 48 62 E-mail: fredrik.werner@airsonett.com


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje