2018-07-12 09:20Pressmeddelande

Airsonett AIR4 bibehåller god kontroll av allvarlig allergisk astma efter avslutad omalizumab behandling

En oberoende studie av Professor C. Wang drar den slutsatsen i studiens titel “A nocturnal temperature controlled laminar flow device (TLA) maintains good control of severe allergic asthma (SAA) after withdrawal of Omalizumab therapy”. Studien kommer att presenteras i en postersession på ERS Asthma Management session söndagen 16 september 2018.

“Vi är givetvis mycket positiva till dessa intressanta data och ser fram emot feed-back från sjukvårdssektorn.” säger Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB.

Airsonett AB är ett medicintekniskt företag med en unik teknologi utvecklad för patienter med svår astma. Företaget har verksamhet i Europa, USA och tecknade nyligen ett större samarbetsavtal för  distribution i Kina. Företagets produkt Airsonett AIR4 är en kliniskt validerad, icke-farmakologisk  behandling av astma, som verkar genom att minska mängden allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under nattsömnen.

För mer information om ERS 2018: https://erscongress.org/programme-2018/access-the-programme-2018.html

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: 070 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

Önskas högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Annica Anderberg
Tel: +44 7787 123 556
E-mail: annica.anderberg@airsonett.eu


Vetenskapliga referenser:

C Wang et al. A nocturnal temperature controlled laminar flow device (TLA) maintains good control of severe allergic asthma (SAA) after withdrawal of Omalizumab therapy. Abstract #10036, presented at the European Respiratory Society (ERS) meeting 2018

Boyle RJ, Pedroletti C, Wickman M, et al. Nocturnal temperature controlled laminar airflow for treating atopic asthma: a randomised controlled trial. Thorax 2012;67:215-221

Brazier P, SchauerU, Hamelmann E, Holmes S, Pritchard C and Warner JO. Economic analysis of temperature-controlled laminar airflow (TLA) for the treatment of patients with severe persistent allergic asthma.BMJ Open Resp Res 2016;3:e000117 doi:10.1136/bmjresp-2015-000117

Gore RB, Boyle RJ, Gore C, et al. Effect of a novel temperature-controlled laminar airflow device on personal breathing zone aeroallergen exposure. Indoor Air 2015;25:3644


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje