2018-07-04 15:03Pressmeddelande

Airsonett AB har utsett Anders Due-Boje till företagets nya VD

null

Airsonett AB är ett medicintekniskt företag med en unik teknologi utvecklad för patienter med svår astma. Företaget har verksamhet i Europa, USA och tecknade nyligen ett större samarbetsavtal för distribution i Kina. Företagets produkt Airsonett AIR4 är en kliniskt validerad, icke-farmakologisk behandling av astma, som verkar genom att minska mängden allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under nattsömnen.

Anders Due-Boje tillträdde som VD på Airsonett AB den 18 juni. Anders har erfarenhet från utveckling av verksamheter på global basis i både stora och mindre företag med ett starkt sälj- och
marknadsfokus inom medicin- och informationsteknik. Anders har tidigare bland annat haft ledande positioner hos Neoventa Medical, GN Netcom och Motorola.

”Anders har mer än 25 års internationell erfarenhet av ledande befattningar inom medicin- och
informationsteknik och kommer att kunna hjälpa företaget att ta nästa steg i en framgångsrik
utveckling” säger Magnus Lundberg, styrelseordförande på Airsonett AB.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Anders Due-Boje, VD, Airsonett AB
Tel: 070 526 03 00
E-mail: anders.due-boje@airsonett.eu

Önskas högupplösta bilder, vänligen kontakta:
Annica Anderberg
Tel: +44 7787 123 556
E-mail: annica.anderberg@airsonett.eu


Om Airsonett

Airsonett® är ett svenskt medicintekniskt företag som är ledande inom icke-farmakologisk behandling av patienter med allergisk svår, okontrollerad astma och eksem. Airsonett® Air4 är en icke-invasiv medicinsk utrustning för hembehandling baserad på den patenterade tekniken Temperatur-reglerat laminärt luftflöde (TLA). Behandling med Airsonett® Air4 medför drastisk minskning av allergener och andra luftburna partiklar i patientens andningszon under vila och sömn. Airsonett® Air4 rekommenderas av Socialstyrelsen och Barnläkarföreningen samt ingår sedan 2015 i Läkemedelsverkets riktlinjer för astmabehandling. Airsonett® Air4 är en CE-märkt medicinteknisk utrustning, Klass 1, avsedd att användas för lindring av symtom vid allergiska sjukdomar såsom allergisk astma och eksem. Den följer relevanta EU-direktiv gällande utformning, funktion, säkerhet, hälsokrav och har genomgått rigorös klinisk forskning så väl som hälsoekonomiska analyser. Airsonett® Air4 innehar ett 510(k) godkännande, klass II, från FDA. Bolagets huvudägare är SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. För ytterligare information, besök www.airsonett.se


Kontaktpersoner

Head of Marketing
Andreas Arnkvist
CEO
Anders Due-Boje