2021-11-12 11:00Pressmeddelande

Ny hyra 2022

Flygfoto över Kämnärsvägen, med studentbostadsområdena Bokompakt, Hippocampus, Sagoeken, Proto och Kämnärsrätten.

Efter förhandling med Hyresgästföreningen justerar AF Bostäder hyrorna för 6 000 studentbostäder med ca 1,9 % från årsskiftet.

Årets förhandling med Hyresgästföreningen har nu resulterat i en höjning med ca 1,9 % från den 1 januari 2022. Årets höjning ligger i linje med de senaste årens hyresjusteringar och möjliggör fortsatt stora satsningar på underhåll av bostäderna.

- Med en jämn hyresutveckling på runt två procent får vi möjlighet att ta itu med det äldre beståndets många behov, säger Henrik Krantz, VD för AF Bostäder.

Projekten på underhållssidan är många, långa och ofta stora. Ett exempel är byte av avloppsstammar som sker på Delphi i norra Lund. Ett annat exempel är fönsterbyte på Sparta.

Mest iögonfallande är ändå AF Bostäders nyproduktion. Under 2022 pågår inte mindre än tre nybyggnadsprojekt på Kämnärsrätten i norra Lund. Det är sammanlagt ca 650 bostäder som byggs med inflyttning från 2023.

- Det känns naturligtvis bra att kunna minska bristen på studentbostäder och samtidigt stärka Lund som studieort, menar Henrik Krantz.  

Överenskommelsen med Hyresgästföreningen innebär också att den hyreshöjning på 2 % som AF Bostäder aviserade efter förra årets strandade förhandling fastställs.

Exempel månadshyror

Korridorrum (9 månaders hyra)

Före höjning (kr)

Efter höjning (kr)

Differens (kr)

Delphi, 20 kvm

 

3.619

3.688

69

Sparta, 19 kvm

 

4.169

4.248

79

Parentesen, 17 kvm

2.763

2.816

53

 

 

 

 

 

 

Lägenheter (12 månaders hyra)

 

 

 

Ulrikedal, 1 rok, 25 kvm

 

4.186

4.266

80

Sagoeken, 1 rok, 22 kvm

 

4.488

4.573

85

Studentlyckan, 2 rok, 52 kvm

 

 

6.488

6.611

123

Kämnärsrätten, 3 rok, 65 kvm

 

 

6.854

6.985

131


Om AF Bostäder

AF Bostäder är ett av Sveriges största studentbostadsföretag med 6 000 bostäder i centrala Lund. Företaget äger, förvaltar och utvecklar bra och prisvärda bostäder åt aktiva Lundastudenter. Bostäderna ska vara trivsamma, långsiktigt hållbara och bidra såväl till Lunds utveckling som till en levande stadsbild.


Kontaktpersoner

Henrik Krantz
VD
Henrik Krantz