Installation av pirhuvuden Ystads hamn

Bogsering och installation av två nya pirhuvuden Ystads hamn