2020-11-10 09:01Pressmeddelande

Ystas satsar på ett matsvinnsmonster

Matsvinnsmonster som ställts upp på några förskolor i Ystad.Matsvinnsmonster som ställts upp på några förskolor i Ystad.

Enligt Livsmedelsverkets rapport från 2019 slängs det 62 ton mat i svenska skolmatsalar. I Ystads kommun har man därför under en längre tid arbetat med att minska matsvinnet på bland annat skolor och förskolor. Som en del i detta arbete har nu ett matsvinnsmonster satts upp.

För ungefär ett år sedan startades ett samarbete med kostenheten och avfallsenheten i Ystads kommun för att minska matsvinnet i skolor och förskolor. I projektet har man kartlagt var matsvinnet uppstår. Man ser att en del uppkommer i samband med tallrikssvinnet, alltså den mat som inte äts upp utan lämnas kvar på tallriken och sedan slängs.

- Vi ser att eleverna tar upp mat som de senare inte äter upp. Det är därför viktigt att fortsätta att påminna eleverna om att bara ta upp så mycket mat som de orkar, säger Marie Balksäter, enhetschef på kost och lokalvårdsavdelningen i Ystads kommun.  

Man har kunnat konstatera att åtgärder behövs i alla steg och prioriteringar har gjorts bland annat på kommunikationen kring matsvinn till eleverna. Ett matsvinnsmonster har skapats som riktar sig till de yngre eleverna i förskolor och lågstadier i syfte att minska matsvinnet.

- Matsvinnsmonstret är en figur som har tagits fram för att på ett roligt sätt påminna barnen om att inte mata monstrets mage utan sina egna, och därmed inte slänga maten. Det har även utformats pratbubblor så att matsvinnsmonstret ska kunna ”kommunicera” med eleverna när de har slängt för mycket mat respektive när de har varit duktiga och ätit upp och således slängt lite mat, säger Elin Jöryd, kommunikatör på avfallsenheten i Ystads kommun.  

Matsvinnsmonstret har satts upp på bland annat Köpingebro skola, Parkens förskola, Backaskolan, Edvinshem och Hedeskoga. Mätningar och uppföljning kommer att ske fortlöpande under projektets gång.

Fakta om projektet

Samarbetet med kostenheten och avfallsenheten i Ystads kommun för att minska matsvinn i skolor och förskolor startade för ca ett år sedan. Projektet har inledningsvis fokuserat på Norreportskolan där man har kartlagt var matsvinnet uppstår. Man har kunnat konstatera att åtgärder behövs i alla steg och prioriteringar har lagts på bland annat kommunikationen kring menyerna och hur maten beskrivs. Stort fokus har även legat på kommunikationen kring matsvinn till eleverna där bordsryttare och planscher med information kring matsvinn har satts upp. Man har även börjat väga matsvinnet för att uppmärksamma eleverna på hur mycket som slängts samt haft en tävling mellan årskurserna för att minska matsvinnet.

Att minska matsvinnet vid utflykter har varit en annan viktig åtgärdspunkt. Här har det påbörjats en dialog kring att utflykter ska schemaläggas så att man antingen går tillbaka till skolan för att äta eller att lunch sker mellan olika aktiviteter.

Kontakt

Marie Balksäter, enhetschef på kost och lokalvårdsavdelningen i Ystads kommun, 0411-57 72 28, Marie.balksater@ystad.se

Elin Jöryd, kommunikatör och presskontakt, 0730-70 48 54, Elin.joryd@ystad.se

 

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Relaterad media