2020-03-23 07:00Pressmeddelande

Ystads nya renhållningsordning - var med och tyck till!

Vi har en plan för vår jord. Har du? Gör din röst hörd.

Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny renhållningsordning 2021-2030. Renhållningsordningen består av två delar; avfallsföreskrifter och gemensam avfallsplan. Invånarnas synpunkter är nu välkomna.

Vi vill gärna veta vad våra invånare tycker om förslaget så att de kan vara med och påverka, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på avfallsenheten i Ystads kommun.

Mellan den 23 mars och 8 maj 2020 kan alla som bor och verkar i Ystads kommun ta del av förslaget och lämna synpunkter. Under samma tidsperiod kommer Ystads kommun att ställa ut renhållningsordningen på biblioteken i kommunen.

Den 20 april kl 18.00 på Stadsbiblioteket i Ystad kommer även en presentation av föreslaget till den nya renhållningsordningen att äga rum.

Fakta

Renhållningsordningens syfte är att ange inriktningen för kommunens avfallsverksamhet. Varje kommun är skyldig att upprätta en renhållningsordning. Arbetet har gjorts tillsammans med det gemensamägda kommunala bolaget Sysav och elva av ägarkommunerna. Den gemensamma kretsloppsplanen är ett strategiskt dokument för hela kommunen

Utställningen sker mellan den 23 mars – 8 maj 2020 på följande platser:

  • Stadsbiblioteket i Ystad, Surbrunnsvägen 12
  • Biblioteket i Svarte, Orgelgatan 1
  • Biblioteket i Löderup, Storgatan 2
  • Biblioteket i Köpingebro, Fredriksbergsvägen 4
  • Biblioteket i Glemmingebro, Medborgarhuset, Klockarevägen 2

Kontakt

Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten i Ystads kommun, 0411-57 70 86, emma.e.nilsson@ystad.se

Kommuikatör

Elin Jöryd, 0730-70 48 54, Elin.joryd@ystad.se

 

 

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson