2021-02-18 07:30Pressmeddelande

Ystads kommun öppnar resursskola

Ystads kommun öppnar en resursskola med start hösten 2021. Skolan ska finnas i tidigare Östra skolan och kommer att ta emot ett begränsat antal elever som är i behov av särskild skolundervisning. En rektor och flera pedagoger kommer att rekryteras till den nya skolan.

Behovet av en resursskola har funnits under en tid i Ystads kommun. Begreppet resursskola introduceras och regleras i skollagen från och med 1 juli 2021 och i samband med det väljer Ystads kommun att starta upp en sådan till läsårsstarten 2021. Resursskolans verksamhet kommer att drivas i nära samarbete med både Social omsorg och kommunens centrala elevhälsa. Syftet är att erbjuda barn som är i stort behov av särskilt stöd, en välanpassad skolgång på hemmaplan.

Vi kan erbjuda dessa elever en utmärkt och individuellt anpassad skolgång tack vare våra ytterst kompetenta pedagoger inom skolan och medarbetare inom elevhälsan. Det är också viktigt med ett nära samarbete med föräldrar och att bedriva denna form av skolgång närmare hemmet underlättar mycket. Vi är övertygade om att kunna erbjuda dessa elever en bättre helhet på det här sättet, säger Dennis Hjelmström, skolchef Ystads kommun.


Samverkan med Social omsorg och elevhälsan

I de fall en elev, utöver anpassad lärmiljö och skolgång, även behöver stöd från kommunens öppenvård så finns Social omsorgs insatser nära till hands. Den redan etablerade samverkan mellan kommunens olika stöttande funktioner kan ingå under samma tak och på det sättet bli bättre tillsammans i strävan att hjälpa elever och deras vårdnadshavare till en välfungerande tillvaro i och utanför skolan.

Resursskolan kommer att vara en fullvärdig skola, med tillgång till alla de delar och funktioner som en skola ska ha. Elevgrupperna kommer att vara små och personaltätheten hög, med fokus på att skapa rätt förutsättningar för trygghet och lärande. Skolan kommer initialt att ha plats för ca 10-15 elever.

Kontakt för mer information

Dennis Hjelmström, skolchef Ystads kommun, dennis.hjelmstrom@ystad.se, telefon 0411-57 75 02


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson