2020-03-24 07:00Pressmeddelande

Ystads kommun medverkar i Earth hour

Wifi-symbol med träd i bakgrunden

Earth Hour står inför dörren och miljoner människor engagerar sig i den globala manifestationen varje år. Ystads kommun är med och stödjer WWF:s initiativ den 28 mars för att skydda vårt klimat.

I år fokuserar Earth Hour bland annat på hur maten påverkar vårt klimat och därför samarbetar kostenheten, skolorna och äldreomsorgen i kommunen för att skapa en hållbar matsedel.

- Denna vecka serveras det klimatsmart mat som inte överstiger 0,4 kg klimatpåverkan i skolorna, förskolorna och äldreomsorgen. Råvarorna för veckans meny är utvalda för att bland annat öka andelen grönt på tallriken och att äta mindre men bättre kött. I äldreomsorgen kommer man också att arbeta med klimatsmarta mellanmålsalternativ och att korta nattfastan, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på avfallsenheten i Ystads kommun.  

Den symboliska nedsläckningen är en del av årets Earth Hour. Ett initiativ där alla lampor släcks under en timme. Ystads kommun kommer därför också att släcka ner vattentornet mellan kl 20:30-21:30.

- Vi uppmanar alla invånare i kommunen att släcka ner hus och rum under denna timme för att visa lite extra kärlek för vår planet, säger Emma Nilsson.

Kommunen har även uppmanat alla skolor och förskolor att engagera eleverna i klimatet genom att koppla undervisningen till Earth Hour och att anmäla sig till dess skoltävling. 

Fakta

Earth Hour är idag världens största klimatmanifestation och äger rum den 28 mars kl 20:30. Årets tema fokuserar på hur biologisk mångfald och klimat hänger ihop. Detta år är det även fokus på biffen och butiken. Biffen syftar till hur maten vi äter påverkar planeten och butiken syftar på vår enorma konsumtion.

Kontakt

Emma Nilsson, miljöstrateg på avfallsenheten, Ystads kommun
0411-57 70 86
emma.e.nilsson@ystad.se

Kristina Stefanovic Andersson, nutritionsansvarig dietist inom Hälsa, vård och omsorg, Ystads kommun, 0411-57 70 05, kristina.a.andersson@ystad.se

Mikael Larsen, enhetschef kost på kost- och lokalvårdsavdelningen, Ystads kommun, 0411-57 70 73, mikael.larsen@ystad.se

Kommunikatör

Elin Jöryd, 0730-70 48 54, Elin.joryd@ystad.se

 

 

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson

Relaterade presskit

Relaterad media