2021-12-22 07:08Pressmeddelande

Ystads kommun lanserar en visselblåsarfunktion

Ystads kommun har nu en funktion för visselblåsare. Ett visselblåsarärende ska handla om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen.

Den 17 december trädde en ny skärpt visselblåsarlag i kraft. Den innehåller bestämmelser om skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av information om missförhållanden och rapporterar informationen vidare.

Skyddet gäller även för andra personer, till exempel personer som hjälper den rapporterande personen och juridiska personer – företag, myndighet eller organisation – som den rapporterande personen äger, arbetar för eller på annat sätt har koppling till.

– Det känns bra att ha systemet på plats. Men det gäller att inte blanda samman visselblåsarsystemet med vanliga klagomål eller felamnälningar till kommunen. Flera andra kommuner som har skaffat sig ett visselblåsarsystem har erfarenhet av det. Antalet verkliga visselblåsarärenden brukar ligga på några per år och ska handla om verkligt allvarliga missförhållanden, säger Lisa Syrén Mandelkonvalj, kommunjurist på Ystads kommun.

 
Fakta:

 

För ytterligare information:
Lisa Syrén Mandelkonvalj, kommunjurist Ystads kommun, 0411-57 71 15

Presskontakt:
Kristian Ördell, kommunikationsstrateg Ystads kommun, 0709-47 79 80


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.