2024-05-30 10:44Pressmeddelande

Ystads kommun inleder samarbete med byggaktör kring Hamnstaden

Henrik Fajerson, affärsutvecklingschef, Skanska och Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande. Henrik Fajerson, affärsutvecklingschef, Skanska och Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Ystads kommun och Skanska inleder ett samarbete i utvecklingen och genomförandet av Hamnstadens första etapp. 

29 maj signerade Paula Nilsson, kommunstyrelsens ordförande och Henrik Fajerson, affärsutvecklingschef, Skanska, en avsiktsförklaring som syftar till att teckna ett samverkansavtal senare i år.

Hamnstaden är Ystads största stadsbyggnadsprojekt i modern tid och det planeras för en helt ny stadsdel som kommer att betyda mycket för Ystads tillväxt och utveckling.

- Som kommunstyrelsens ordförande är jag väldigt stolt och glad över att signera denna avsiktsförklaring, säger Paula Nilsson och fortsätter:
- Genom detta historiska beslut tar vi ett steg in i Ystads framtid!  

Dialog med 30-tal aktörer
Ystad kommun har under de senaste åren haft dialog med ett 30-tal byggaktörer.
Utifrån de samtal som har förts har byggaktörernas erfarenheter, med fokus på kompetens från liknande projekt och stadsutvecklingsprocesser, utvärderats.
- Vi har också tagit hänsyn till aktörernas egna målbilder kring Hamnstaden och Ystads utveckling i stort, säger projektledare Patrik Faming.
- Vi ser fram emot ett kreativt samarbete med Skanska för att kunna skapa en hållbar stadsdel där innovativa lösningar blir en naturlig del av vardagen. Vi vill att Hamnstaden ska bli en förlängning och utveckling av Ystads stadskärna så att medeltiden får möta framtiden och de smala gränderna möta horisonten.

 
Hållbara mervärden för framtiden
På Skanska känner man stor stolthet och glädje över det kommande samarbetet.
- Vi är väldigt glada att ha blivit utvalda av Ystads kommun för att vara med och förverkliga en helt ny stadsdel på ett fantastiskt läge. Det är i de stora stadsutvecklingsprojekten som vi som bolag tillsammans med andra kan ta ansvar och skapa hållbara mervärden för framtiden, säger Henrik Fajerson affärsutvecklingschef Skanska.

 Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.


Kontaktpersoner

Patrik Faming
Projektledare Hamnstaden
Patrik Faming