2023-06-14 14:00Pressmeddelande

Ystads kommun deltar på Folkemödet på Bornholm den 15-17 juni 2023

MostphotosFoto: Bornholm

Paula Nilsson (M), Kommunstyrelsens ordförande i Ystads kommun deltar, tillsammans med Johan Mars Österberg; marknads- och näringslivschef i Ystads kommun, i Folkemödet på Bornholm som pågår den 15 – 17 juni. Folkemödet erbjuder mer än 2800 olika evenemang inom allehanda områden som bland annat besöksnäring, totalförsvar, arbetsmarknadsfrågor, transporter, sjöfart, miljö- och klimatfrågor och näringslivsfrågor.

Ett utvidgat samarbete med Bornholm gynnar såväl Ystads som hela sydöstra Skåne. Tillsammans kan vi skapa en förbättrad gränsöverskridande samverkan kring till exempel besöksnäring, praktikplatser för ungdomar, klimat- och energifrågor samt infrastruktursatsningar. Detta tar jag med mig under mitt besök under Folkemödet på Bornholm i veckan och ser fram emot att skapa nya kontakter, nya potentiella samarbeten och nya utvecklingsmöjligheter till gagn för hela Ystad och sydöstra Skåne, säger Paula Nilsson (M).

Bornholm är en naturlig samarbetspartner för vår kommun, säger Johan Mars Österberg. Trots att vi är två olika länder har vi mycket gemensamt. Båda inser vi nödvändigheten med välfungerande infrastruktur från Köpenhamn till Ystad och Bornholm. En utbyggnad av E65:an står högt på bådas lista. Därtill ett utökat samarbete mellan våra kommuner kring arbetsmarknad-, turism- och näringslivsfrågor. Här finns en stor potential som vi nu försöker skapa förutsättningar att utnyttja.

På agendan står deltagande i allehanda seminarier, informella möten samt planerade möten med bland annat Jacob Tröst; borgmästare på Bornholm och VD:n för Destination Gotland; Marcus Risberg.

Program för deltagarna, se relaterat material nedan


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.


Kontaktpersoner

Kommunstyrelsens ordförande i Ystads kommun
Paula Nilsson
  • 0411-577104
Marknad- och näringslivschef i Ystads kommun
Johan Österberg
  • 0411-577935

Relaterad media