2020-06-01 06:00Pressmeddelande

Ystadmodellen lanseras - hållbarhetsmål skapar affärsutveckling

Ystads kommun har skapat en konkret vägledning, som steg för steg visar hur företag kan arbeta för att skapa mer affärer kopplade till Agenda 2030. Ystadmodellen är vägledningen där man tydligt ser affärsnytta och affärsutveckling kopplade till FN:s 17 globala mål. Helt enkelt ett smörgåsbord för affärer.

- Ystads kommun och Tillväxt Syd är navet i konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer". Vi vet att vårt koncept fungerar. Nu delar vi med oss av vårt sätt att arbeta, säger Lotte Nilsson, företagslots och initiativtagare.

Under 2018 - 2019 har Ystad med kranskommuner genomfört ett antal arrangemang där drygt 100 företag deltagit och skapat nya affärer under konceptet "FN:s hållbarhetsmål - ett smörgåsbord för nya affärer".  Utifrån det arbetet har en vägledning tagits fram som är fri att användas av andra som vill hitta utvecklingsmöjligheter kopplade till Agenda 2030.

Även den ideella föreningen Hållbar Utveckling Skåne planerar att testa potentialen i Ystadmodellen genom att genomföra satsningen på andra platser i regionen med hjälp av den nya handboken.

- Vi har lyft fram företag som själva kanske inte tänkt på att de faktiskt arbetar med hållbarhet. Vi har öppnat upp för dialog mellan företag som i de här sammanhangen länkats samman, vilket lett till nästa steg i deras verksamhetsutveckling. Genom att dela med oss av vårt arbete blir smörgåsbordet i hela vårt land bli mer välfyllt och skapar fler möjligheter för nya affärer. Tongivande genom hela konceptet är positivitet, att se möjligheter och samverka. Inga pekpinnar, bara möjligheter, säger Lotte Nilsson.

- I vårt arbete är det viktigt att de insatser och aktiviteter vi väljer att fokusera på ger resultat på flera plan, berättar Johan Österberg, Marknads- och näringslivschef på Ystads kommun. Att skapa förutsättningar för näringslivet är komplext. Det handlar om fungerande infrastruktur, kompetensförsörjning, exploatering, digitalisering, samverkan mellan skola och näringsliv, fungerande nätverk, stöd, kommunikation och möjliggörande. Inom konceptet arbetar vi för att skapa förutsättningar för tillväxt inom flera områden.

- Vi ser väldigt positivt på denna form av samarbeten där vi tillsammans når ut och hjälper till att skapa förutsättningar för företagen i kommunerna, säger Jörgen Reiman Ehle, verksamhetsledare på Tillväxt Syd.

Vägledningen har tagits fram med stöd av Sparbanken Syds stiftelse.

Fakta Ystadmodellen

Ystadmodellen blir ett verktyg där man som organisation eller kommun kan spara tid, resurser och ge näringslivet nya möjligheter till mer business. Man kan börja genomföra direkt, utan förkunskaper.

Modellen är uppdelad i tre delar:

Del 1 Projektbeskrivning

Del 2 Referenser och resultat

Del 3 Praktiskt vägledning – såhär gör du!

Webb

ystad.se/ystadmodellen

Sociala medier

- facebook.com/globalamalennaringsliv

- instagram.com/ystadmodellen

Kontakt

Lotte Nilsson, projektledare och företagslots, 0411-57 80 00, lotte.nilsson@ystad.se

Johan Österberg, marknads- och näringslivschef, 0411-57 79 35, johan.osterberg@ystad.se

 Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson

Relaterad media