2020-07-24 08:32Pressmeddelande

YSTAD SWEDEN JAZZ AWARD ”NEXT GENERATION”

”Next Generation” är ett alldeles nyinstiftat stipendium som ska tilldelas en eller flera jazzmusiker, som är i början av sin professionella karriär. Stipendiet, som är initierat av YSJF:s konstnärlige ledare Jan Lundgren, kan ej sökas. En stipendiekommitté utser mottagare. Kommittén består första året av fyra representanter från Ystads jazzfestival samt Musik i Syd.

Stipendiet syftar till att ekonomiskt stötta jazzmusiker som har påbörjat en karriär med målet att försörja sig som musiker. De flesta jazzmusiker har en lång högkvalificerad Musikhögskoleutbildning på 4 - 5 år samt ofta dessutom en Folkhögskoleutbildning på 1-2 år bakom sig.

Att etablera sig som jazzmusiker tar tid och situationen för en ännu ung musiker är ofta tuff med låga gager och alltför få spelningar, berättar Jan Lundgren, som sedan jazzfestivalens start 2010, engagerat många av Sveriges framtida svenska storheter inom jazzen.

När detta skrivs har Corona-pandemin inneburit ett hårt slag för många av jazzens frilansare, där de som befinner sig i början av sin karriär har drabbats extra hårt. Risken att tappa unga begåvningar är överhängande och med stipendiet vill jazzfestivalen bidra till att stötta nästa generations professionella jazzmusiker och bidra till deras överlevnad.

Ambitionen är att stipendiet ska fortsätta att delas ut årligen.
Donationer till förmån för unga jazzmusiker välkomnas.

KONSERT TILL FÖRMÅN FÖR STIPENDIET 1 AUG KL 24.00
För att stödja det nyinrättade stipendiet, arrangerar festivalen en nyinsatt konsert lördagen den 1 augusti kl 24.00 på Ystads Teater. Alltså natten mellan lördag och söndag. Biljetter via ystadjazz.se.

Det specialsammansatta bandet kallar sig Ystad Sweden Jazz All Stars och består av:
Nils Landgren, Vocal, Trombone
Ida Sand, Vocal
Emile Parisien, Soprano Sax
Jan Lundgren, Piano
Johnny Åman, Bass

Artisterna ställer upp gratis till förmån för stipendiet. Samtliga biljettintäkter går också oavkortade till Ystad Sweden Jazz Award ”Next Generation”.

DONATIONER TILL STIPENDIET
De som önskar stödja initiativet och stipendiet, är välkomna att skänka ett bidrag till bankgiro 229-8438 hos Sparbanken Syd och ange Ystad Sweden Jazz Festival som betalningsmottagare. Uppge namn, bostadsort och e-postadress (eller postadress) samt telefonnummer och “Stipendium”.

YTTERLIGARE INFO
Jan Lundgren, YSJF initiativtagare och konstnärlig ledare, 070-865 87 27
Thomas Lantz, YSJF ordförande, 070-947 77 99
www.ystadjazz.se


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.