2020-04-23 08:00Pressmeddelande

Ystad satsar för att minska matsvinnet

MatsvinnMatsvinn

Enligt Livsmedelsverkets rapport från 2019 slängs 62 ton mat i svenska skolmatsalar. I Ystads kommun vill man ändra på det och har under en längre tid arbetat för att minska matsvinnet i skolor och förskolor samt äldreomsorg.

För ungefär ett år sedan startades ett samarbete med Kostenheten och Avfallsenheten i Ystads kommun för att minska matsvinnet i skolor och förskolor. Projektet har inledningsvis fokuserat på Norreportskolan där man har kartlagt var matsvinnet uppstår.

– Vi har gått igenom hela livsmedelskedjan från planering av matsedel och beställning av mat till servering och tallrikssvinn, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten i Ystads kommun.

Man har kunnat konstatera att åtgärder behövs i alla steg och prioriteringar har lagts på bland annat hur man väljer att kommunicera ut menyerna och hur maten beskrivs. Ordval i samband med menybeskrivning kan möjligen påverka matsvinnet positivt.

Stort fokus har också varit kommunikationen kring matsvinn till eleverna.

Matsvinnsmonstret

– Vi har bland annat skapat bordsryttare och planscher med information kring matsvinn och eleverna kan även följa hur mycket de faktiskt slänger genom att kökspersonalen skriver upp siffrorna på en whiteboard-tavla efter att matsvinnet har mätts. Till hösten kommer vi även att presentera ett matsvinnsmonster som har tagits fram för lågstadiet och förskolor. Syftet är att barnen inte ska mata monstrets mage utan sina egna, säger Elin Jöryd, kommunikatör på Avfallsenheten i Ystads kommun.

Att minska matsvinnet vid utflykter har varit en annan viktigt åtgärdspunkt då kartläggningen har visat att matsvinnet är stort i samband med dessa. Här har det påbörjats en dialog kring att utflykter ska schemaläggas så att man antingen går tillbaka till skolan för att äta eller att lunch sker mellan olika aktiviteter.

– I riktlinjer för förskola, skola och fritidshem om hållbar mat är det även tydligt reglerat att det inte är tillåtet att ta med egen utflyktsmat. Det måste vi påminna alla pedagoger, vårdnadshavare och elever om, så att matsvinnet kan minska, säger Marie Balksäter, enhetschef på kost- och lokalvårdsavdelningen i Ystads kommun.

Mellan årskurserna på Norreportskolan har det dessutom pågått en tävling under två separata veckor, en vecka som eleverna kände till och en ”hemlig” vecka. Tävlingen är nu avslutad och resultatet kommer att presenteras för eleverna på måndag 27 april.

Mätningar och uppföljning kommer att ske kontinuerligt under hela projektets gång för att säkerställa att det går åt rätt håll. Under höstterminen 2020 kommer arbetet om att minska matsvinn att implementeras på alla skolor i Ystads kommun. 

Kontakt

Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten i Ystads kommun, 0411-57 70 86, Emma.e.nilsson@ystad.se

Marie Balksäter, enhetschef på Kost- och lokalvårdsavdelningen i Ystads kommun, 0411-57 72 28, Marie.balksater@ystad.se

Jessica Aaltonen, administrativ assistent på Kost- och lokalvårdsavdelningen i Ystads kommun, 0411-57 71 55, Jessica.aaltonen@ystad.se 

Elin Jöryd, kommunikatör  på Avfallsenheten i Ystads kommun, 0730-70 48 54, Elin.joryd@ystad.se

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.