2019-10-16 09:01Pressmeddelande

Ystad på plats 159 i årets Bästa skolkommun

Ystad når plats 159 i Lärarförbundet årliga rankning av ”Bästa skolkommun”. I år har Lärarförbundet gjort om kriterierna för rankningen. Bland annat har man tagit bort tre viktiga kriterier som pekar på kunskapsresultat.

 

– För oss spelar det stor roll att alla våra elever når sina mål. Årets rankning har nya kriterier som fokuserar mer på förutsättningar och mindre på faktiska resultat. Det är den stora förklaringen till Ystads placering, säger Stefan Ahlbeck, t f förvaltningschef på Kultur och utbildning.

 

Årets rankning kan inte jämföras med tidigare år eftersom Lärarförbundet har ändrat kriterier och har ett nytt sätt att räkna. Ystads styrkor har länge varit kunskapsresultat och lärarbehörighet medan svagare sidor har varit resurser och lärarlöner.

 

– Ystads lärare och skolledare har en hög kompetens och behörighet och lyckas med hårt arbete nå höga kunskapsresultat hos eleverna. Samtidigt ligger resurserna på en låg nivå vilket påverkar skolans förutsättningar, framför allt på längre sikt, säger Stefan Ahlbeck.

 

Ystads kommun har sedan länge jämfört sig med sig själv för att kunna följa sin utveckling över tid – oberoende av hur det går för andra kommuner. Men i årets rankning saknas viktiga mätområden för skolan.

 

– Indexmåttet, som gör att kommunen över tid kan jämföra sig med sig själv, är en bra nyhet men vi frågar oss varför Lärarförbundet har valt att ta bort de tre kriterier som tydligast visar på hur vi lyckas med skolans kärnuppdrag, nämligen utvecklingen av elevernas kunskaper. Detta gör att faktiska kunskapsresultat tyvärr får en mindre påverkan på rankningen., säger Stefan Ahlbeck.

 

Kultur och Utbildning genomförde vintern 2017 en analys som visade på en nedåtgående trend över tid och att Ystads kommun behöver vara uppmärksam på sjuktal, likvärdighet i kunskapsresultat, lärarlöner och resurser i undervisningen. Årets rankning av Lärarförbundet pekar på liknande brister där Ystad hamnar på låga placeringar av ”Friska lärare” på plats 238 och ”Resurser” på plats 285.  

 


Fakta:
Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun bygger på en jämförelse av tio kriterier. Lärarnas utbildningsnivå och andel barn i förskolan tillhör Ystads styrkor, medan lärartätheten och nivån på sjukfrånvaron sänker kommunens rankning.

Ystads kommun ligger på 159:e plats bland landets 290 kommuner med ett index på 43,000.

 

Läs mer om hur Lärarförbundet har gjort sin utvärdering: https://www.lararforbundet.se/artiklar/information-om-forandringar-och-nyheter-i-lararforbundets-rankning-sveriges-basta-skolkommun

 

Här finns Lärarförbundets resultat för Ystad: https://www.lararforbundet.se/basta-skolkommun/2019/ystad

 


För ytterligare information:

Stefan Ahlbeck, t f förvaltningschef Kultur och utbildning, 0411-57 71 01

 

Presskontakt:

Kristian Ördell, kommunikatör Ystads kommun, 0709-47 79 80


Om Ystads kommun

About company