2020-05-15 12:18Pressmeddelande

Ystad klättrar i årets miljöranking

Ystad klättrar 22 platser i Aktuell hållbarhets rankning och är nu nummer 56 av 290 kommuner. Det är en förbättring jämfört med plats 78 i förra årets rankning.

Rankningen består av en nyligen genomförd enkät där 86,6 procent av kommunerna har svarat (82 procent år 2019) samt på aktuell data från 11 andra källor, bland annat statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och SKR.

Sedan 2016 har Ystads kommun tagit sig uppåt i rankningen, vilket sammanfaller med miljöhandlingsprogrammet som togs fram 2015.

- 2015 började vi arbeta mer systematiskt med aktiviteter för att nå miljömålen och dessutom började vi följa upp arbetet på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Jag tror också att våra hållbarhetsombud, ett i varje förvaltning och bolag, har varit både ett stöd för verksamheterna, men samtidigt en drivande kraft. Vi har såklart lång väg att gå för att uppnå målen, men det handlar om att vi har fått en struktur på hållbarhetsarbetet som tidigare har saknats, säger Mona Ohlsson Skoog, miljö- och klimatstrateg.

- Det är fantastiskt roligt att vårt målmedvetna arbete ger resultat. De senaste åren har vi gått mot ett mer samlat grepp kring hållbarhetsfrågorna. Hållbar utveckling ska ses ur flera perspektiv, det sociala och ekologiska men även ekonomiska. Det är ett gediget arbete som görs i nämnder och bolag och ambitionen är hög hos både medarbetare och politiker. Det avspeglas i resultatet som rankningen visar, säger Gunilla Andersson (M), ordförande i hållbarhetsutskottet i Ystads kommun.

Läs mer om rankningen på Aktuell hållbarhets hemsida.

Du kan läsa om hur Ystads kommun arbetar med hållbarhetsfrågor i Hållbarhetsbokslutet som summerar arbetet för 2019 inom miljö- och folkhälsofrågor. Miljö- och Folkhälsoprogrammet beskriver kommunens prioriterade mål och varje nämnd och bolagsstyrelse arbetar sedan utifrån sina förutsättningar. Målet är att skapa hållbara, attraktiva livsmiljöer och förutsättningar för en god jämlik hälsa och livskvalitet i hela kommunen.

Läs Hållbarhetsbokslutet här.

Kontakt för mer information:

Gunilla Andersson (M), ordförande i Hållbarhetsutskottet, gunilla.andersson@ystad.se, 070-243 23 78

Mona Ohlsson Skoog, miljö- och klimatstrateg, Ystads kommun, mona.skoog@ystad.se, 0709-47 72 17

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Relaterad media