2021-02-23 08:45Pressmeddelande

Ystad häver avgiften för uteserveringar också 2021

Uteservering på gågatan i Ystad. Uteservering. Foto: Ystads kommun

Ystads kommun beslutade den 17 juni 2020 att upphäva avgiften för markupplåtelse på allmän platsmark för uteserveringar till 31 december 2020. Nu hävs även avgiften för 2021.

- Coronapandemin beräknas få effekter för många företagare även under 2021, varför kommunfullmäktige i Ystad har beslutat häva avgiften för markupplåtelse på allmän platsmark för uteserveringar under hela 2021, säger Kristina Bendz, kommunstyrelsens ordförande i Ystad.

Beslutet i kommunfullmäktige gäller 1 januari – 31 december 2021.

Polistillstånd för uteserveringar krävs dock fortfarande.

 

För ytterligare information:
Kristina Bendz, kommunstyrelsens ordförande, kristina.bendz@ystad.se  070-947 71 92


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Kristian Ördell
Kommunikationsstrateg
Kristian Ördell