2023-04-11 10:24Pressmeddelande

Ystad Gymnasium först i Sverige att bli omcertifierat inom Motorbranschcollege!

Vi firar att vårt Fordons- och transportprogram har blivit omcertifierade!

Måndagen den 17 april kl 13.00 kommer vi att fira att Ystad Gymnasium är den första gymnasieskolan i Sverige som har klarat att bli omcertifierade för andra gången som Motorbranschcollege! Denna fantastiska framgång och positiva utveckling kommer vi fira med tårtakalas och kaffe i våra fordonshallar. Du kommer möta jublande elever tillsammans med stolta lärare och branschföreträdare. 

Om Motorbranschcollege

Certifieringen innebär en kvalitetsstämpel som visar att skolans utbildning på Fordon och transport uppfyller motorbranschens kvalitetskrav. Bakom Motorbranschcollege står Transportföretagen och IF Metall. Läs mer på www.motorbranschcollege.se

– Motorbranschcollege innebär ett strukturerat samarbete mellan skola, motorbranschens företag och fack för att stärka utbildningskvaliteten, öka attraktionskraften för utbildningen och i slutändan säkra kompetensförsörjningen, säger Jonas Hehrne, projektledare för Motorbranschcollege.

6 kriterier måste uppfyllas
För att bli ett Motorbranschcollege ska gymnasieskolans fordonstekniska utbildning möta sex kriterier, som säkerställer utbildningens kvalitet gentemot elever och arbetsmarknaden. Klarar skolan dessa sex kriterier certifieras den som Motorbranschcollege. 


​Kriterierna omfattar:

  • En säkrad kompetensförsörjning
  • En stärkt samverkan mellan skolan och branschen
  • Kvalitetssäkring och nöjda elever på de fordonstekniska programmen
  • En god kompetensutveckling av yrkeslärarna
  • Ändamålsenliga maskiner, utrustning och lokaler
  • Ett kvalitetssäkrat arbetsplatsförlagt lärande

Första certifieringen år 2018

År 2018 blev Ystad Gymnasium för första gången certifierade som Motorbranschcollege och så här såg vårt tårtkalas ut då. Läs mer på vår hemsida om första certifieringen som skedde 2018.

När: Måndag 17 april 2023, kl 13.00
Var: Fordonshallarna på Park, Industrigatan 6 i Ystad


Kontaktperson
Mattias Rådmark, rektor för Fordons- och transportprogrammet
Mobil: 0704-31 17 00
mattias.radmark@ystad.se 


Om Ystads kommun

Ystad Gymnasium ligger mitt i Ystads stadskärna och vi har utbildat ungdomar sedan år 1913! Vi erbjuder många olika gymnasieprogram, både högskoleförberedande, yrkesprogram, anpassad gymnasieskola och introduktionsprogram. https://www.ystadgymnasium.se


Kontaktpersoner

Annajohanna Thuresson
Marknadsstrateg Ystad Gymnasium
Annajohanna Thuresson