2022-10-03 06:00Pressmeddelande

Västerportskolan utnämnd till Apple Distinguished School

Bild: pixabay.comBild: pixabay.com

Västerportskolan har för andra gången erkänts som en Apple Distinguished School – denna gång för 2022–2025. 

Skolan har fått utnämningen för sitt medvetna arbete med att använda modern teknik, som ska skapa en tillgänglig och meningsfull undervisning för eleverna. 

Apple Distinguished Schools är centrum för innovation, ledarskap och god pedagogik. De skolor som får utnämningen använder Apples teknik för att inspirera till kreativitet, samarbete och kritiskt tänkande i lärande, undervisning och skolmiljön, och har dokumenterade resultat av akademiska prestationer.

– Utnämningen visar på våra lärares goda kompetens i att använda digital teknik för att stärka lärandet. Den visar också att vårt utvecklingsarbete med fokus på modern kunskap, meningsfullhet och hälsa är fortsatt framgångsrikt, säger Jimmy Holst, skolrepresentant på Västerportskolan.

I dagsläget finns 638 Apple Distinguished Schools i 36 länder runt om i världen.
Läs mer om Apple Distinguished Schools

Kontaktperson:
Skolrepresentant: Jimmy Holst, IT-strateg
Telefon: 0411-57 70 24
E-post: jimmy.holst@edu.ystad.se


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Anna Bäckstrand
Kommunikationschef
Anna Bäckstrand
Anna Bäckstrand, kommunikationschef Ystads kommun