2020-06-25 06:00Pressmeddelande

Tyck till om Stortorget - nytt planprogram ställs ut

Stortorget plangränsStortorget plangräns

Nu finns det ett förslag på planprogram för Stortorget i Ystad klart att visas för allmänheten. 223 personer passade på att tycka till i medborgardialogen hösten 2019. Nu är det dags att tycka till om resultatet.

Analysen av Stortorget och platsens särskilda förutsättningar, tillsammans med resultatet av de dialoger och workshops som genomförts, har resulterat i ett planprogram med två planförslag. Planprogrammet visar var och hur det är lämpligt med permanenta serveringar och är grunden till den detaljplan som ska tas fram.

- Det vi vet är att Stortorget är en plats med stort medborgarengagemang. Utifrån de dialoger och workshops som genomförts har det funnits många önskemål om mer evenemang, fler uteserveringar, utökad torghandel och minskad trafik, säger Malin Blomberg Hading, planarkitekt Ystads kommun.

Utställningen pågår 25 juni - 7 augusti 2020
Planprogrammet finns utställt på:
  • Stadsbyggnadsavdelningens expedition, Tobaksgatan 11, Ystad, mån – tors 10 - 12
  • Ystads stadsbibliotek, Surbrunnsvägen 12, Ystad, mån – tors 10 - 19, fre 10 - 17 samt lör 10 – 14
  • ystad.se/stortorget
Synpunkter skickas skriftligen till:
  • Samhällsbyggnad, stadsbyggnadsavdelningen, 271 80 Ystad.

Namnteckning ska kompletteras med namnförtydligande och adress.

  • E-post till sam@ystad.se

Den 7 augusti 2020 ska synpunkterna ha kommit in till expeditionen.

Kontakt för mer information:

Malin Blomberg Hading, planarkitekt, Ystads kommun, tel 0411-57 72 38, malin.blomberghading@ystad.se


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson

Relaterad media