2021-05-03 06:00Pressmeddelande

Tunnor och tips gör Ystads kommuns trädgårdar vattensmarta

Symbol Plats för vattnetSymbol Plats för vattnet

Under 2020 hämtade 83 hushåll i Ystads kommun ut en gratis regntunna för att bättre kunna ta hand om sitt vatten. I år fortsätter VA-enheten i Ystad att tipsa fastighetsägare som är anslutna till det kommunala nätet om vad de själva kan göra och hur kommunen kan bidra till att göra Ystads kommuns trädgårdar vattensmarta.

Smart för gemensamt nät och privatperson

Responsen på regntunnorna har varit positiv. I år vill VA-enheten fortsätta erbjuda tunnor och hoppas att det ska bidra till en större medvetenhet om dagvattenhantering.

  • Många kanske inte tänker på det, men att spara vatten ovan mark eller att leda vattnet ner i marken på rätt sätt bidrar till att bibehålla vattenbalansen i marken vilket är det bästa för naturlig grundvattenbildning. Regntunnor till privata fastigheter gör att belastningen på vårt ledningsnät lättar och risken för källaröversvämningar minskar. Och med en regntunna får du ju dessutom gratis vatten att vattna med på sommaren, berättar Alexia Lundberg, VA-ingenjör Ystads kommun.
Plats för vattnet

Regn, snö, hagel och is behöver någonstans att ta vägen när det landar på marken. Generösa gräsmattor och planteringar är inslag som gör allra bäst plats för vattnet.

  • I takt med klimatförändringar och ökade extremväder kommer vi behöva planera ännu bättre för vattnet. Att behålla eller anlägga en trevlig gräsmatta är faktiskt det allra bästa man kan göra i sin trädgård, säger Alexia.

Tips som gör trädgården vattensmart

En vattensmart trädgård skyddar byggnader från att ta skada av väta, samlar vatten att ha i torra perioder, avlastar det ledningsnätet[LA4]  och hjälper jorden att filtrera regnet som sedan fyller på vårt grundvatten och slutligen blir till dricksvatten.

  • Man kan till exempel koppla om sina stuprör till en regntunna, anlägga en regnrabatt på strategiskt avstånd till bygganden och välja gräs eller andra genomsläppliga material i stället för tätt lagda stenplattor i sin trädgård. Som ansvariga för vatten och avlopp hoppas vi kunna visa hur små justeringar faktiskt kan göra stor skillnad, säger Alexia.
Om VA-enheten i Ystads kommun

VA-enhetens ansvarar för drift och utveckling av det kommunala nätet som förser abonnenterna med kvalitetskontrollerat dricksvatten och välfungerande avloppssystem. Under 2021 fortsätter enheten sitt arbete för att öka medvetenheten om dagvatten under kampanjen ”Plats för vattnet”. Kampanjen syftar till att informera och inspirera fastighetsägare kring hur de kan planera sin trädgård för att smartare ta hand om vattnet. Mer information finns på VA-enhetens hemsida.


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikationsstrateg
Charlotte Larsson