2021-03-01 11:53Pressmeddelande

Tillfälligt kulturstöd till ideella föreningar och kulturaktörer

Kulturnämnden i Ystads kommun utlyser särskilda kulturstöd i pandemitider för ideella föreningar och kulturaktörer. Ideella föreningar kan ansöka om ett särskilt bidrag ur en pott på 300 000 kr. För enskilda kulturaktörer finns möjlighet att ansöka om ett stipendium på 10 000 kr vardera ur en pott på 300 000 kr. Totalt finns 600 000 kr att fördela till ideella föreningar och kulturaktörer i Ystads kommun. Ansökan är öppen från 1 mars och hanteras löpande under år 2021.

Syftet är att stötta kulturlivet i kommunen, att gynna en fortsatt utveckling och skapa möjlighet att anpassa verksamheten efter rådande omständigheter.

För ideella föreningar

Ideella föreningar kan ansöka om bidrag för merkostnader och inkomstbortfall för verksamheten 2021 som direkt kan kopplas till pågående pandemi. Bidraget är tillfälligt och hanteras löpande under år 2021. Exempelvis kan föreningarna ansöka om bidrag till kostnader för nödvändiga inköp av varor eller tjänster för att utveckla och anpassa verksamheten. Eller för kompensation för minskade intäkter i samband med genomförande av arrangemang för en mindre eller en digital publik.

För kulturaktörer

Formen för stödet är arbetsstipendier till enskilda kulturaktörer, vars arbetssituation påtagligt påverkats av coronapandemin. Syftet är att främja enskilda kulturaktörers möjlighet till konstnärligt arbete under den pågående pandemin. Stipendierna är riktade till yrkesverksamma konstnärer eller kulturarbetare inom det fria kulturlivet och kan användas för till exempel egen konstnärlig praktik eller kompetensutveckling. Alla som blir tilldelade stipendium får samma belopp på 10 000 kr. Stipendiet är skattefritt.

Läs mer om de tillfälliga kulturstöden här.

Kontakt

Susann Roos, kulturutvecklare Ystads kommun, 0411-57 71 40, susann.roos@ystad.se

Lolita Persson, kulturchef, Ystads kommun, 0411-57 73 75, lolita.persson@ystad.se

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson