2020-12-11 13:54Pressmeddelande

Tidigare skolavslutning i Ystads skolor på grund av smittläget

Barn- och utbildningsnämnden i Ystad har beslutat att tidigarelägga skolavslutningen i Ystads kommuns skolor på grund av smittläget kring covid-19 i Skåne. De elever som omfattas är från förskoleklass till årskurs 9.

– Barn- och utbildningsnämndens ordförande har fattat beslut om att tidigarelägga skolavslutningen på våra skolor några dagar tidigare på grund av smittspridningen i Skåne. Detta gör vi på rekommendation av Smittskydd Skåne, säger Stefan Ahlbäck, t f förvaltningschef på Kultur och Utbildning i Ystads kommun.

Smittskydd Skåne pekar i sin rekommendation på det allvarliga smittläget när det gäller covid-19 i Skåne och att elever och lärare riskerar att smittas. Därför uppmanas skolorna att tidigarelägga skolavslutningen till den 18 december. De elever som omfattas är från förskoleklass till årskurs 9. Däremot gäller inte beslutet grundsärskolan.

– De föräldrar som har behov av fritids kan fortsatt lämna sina barn på där. Men vi vädjar till föräldrar som har möjlighet att ha sina barn hemma, att inte lämna sina dem på fritids eftersom det finns en risk att fritids blir överbelastat, säger Stefan Ahlbäck.

Vårterminen börjar och slutar som tidigare planerat men för att kompensera för förlorade dagar före jul kommer några extra dagar under vårterminen att bli skoldagar.

 

Fakta:

  • Grundskolan (förskoleklass-åk 9)  har terminsavslutning den 18 december istället för 22 december.
  • Den som har omsorgsbehov för barn har fortsatt möjlighet att lämna på fritidshemmet. Ystads kommun har dock en vädjan om att vårdnadshavare som har möjlighet undviker att lämna sina barn för att minska belastningen på fritidshemmen. 
  • Vårdnadshavare har möjlighet till omsorg för sitt barn den 21 och 22 december, även man inte har en fritidshemsplats.
  • Vårterminen 2021 börjar och slutar som tidigare. Start måndagen den 11 januari 2021 och avslut fredagen den 11 juni 2021.
  • Onsdagen den 12 maj, som tidigare var en K-dag, är en skoldag. Likaså är fredagen den 14 maj, som tidigare var en lovdag, en skoldag. Ett uppdaterat läsårsschema för förskoleklass-åk 9 finns på www.ystad.se/lasarstider. Läsårstider för grundsärskolan är oförändrade.

 

För ytterligare information:
Stefan Ahlbäck, t f förvaltningschef för Kultur och utbildning Ystads kommun, 0708-46 00 07
Göran Göransson, ordförande för Barn- och utbildningsnämnden, 0708-52 02 73

Presskontakt:
Kristian Ördell, kommunikatör Ystads kommun, 0709-47 79 80


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Kristian Ördell
Kommunikatör
Kristian Ördell