2021-10-07 06:49Pressmeddelande

Säkerhets- och beredskapsorganisation på plats för sydöstra Skåne

Organisationen för säkerhet och beredskap stöttar Ystad, Simrisham, Sjöbo och Tomelilla i säkerhets- och beredskapsarbetet.Organisationen för säkerhet och beredskap stöttar Ystad, Simrisham, Sjöbo och Tomelilla i säkerhets- och beredskapsarbetet.

Organisationen för säkerhet och beredskap i sydöstra Skåne är nu plats. Inledningsvis ligger fokus på att bygga en organisation och ett gemensamt arbetssätt som rustar kommunerna inför utmaningar och förändrade hotbilder.

- Vi behöver kunna motstå, anpassa och återhämta oss från såväl akuta som långvariga händelser och samtidigt hålla samhällsviktig verksamhet i gång. Målet med den nya organisationen är att tillsammans stötta de fyra kommunerna i säkerhets- och beredskapsarbetet och att rusta dem inför utmaningar och förändrade hotbilder, säger Gabriella Westheim, säkerhets- och beredskapschef.

Kommuner har stort ansvar i civilförsvar

I Sverige pågår en generell upprustning av civilförsvaret och medvetenheten kring nya hotbilder ökar. I detta arbete har kommunerna ett stort ansvar i att skydda sina medborgare, verksamheter och besökare.

- Vi har gått in i en ny fas som handlar om förändrade hotbilder som klimathot, elbrist och sårbarhet i samband med ökad digitalisering. Vi måste i större utsträckning än tidigare förhålla oss till en ökad komplexitet i takt med att beroendet mellan sektorer, företag och funktioner ökar. För att lyckas behöver vi arbeta tillsammans i kommunerna men även med externa aktörer, såväl privata som offentliga, säger Gabriella Westheim.

Gabriella Westheim trycker speciellt på ansvarsprincipen som en viktig grundpelare i svensk krishantering. Kortfattat innebär det att den som har ansvar för en verksamhet, har det även vid påfrestningar och kriser.

- Vi behöver vi förankra ansvar och uppgifter och sätta rimliga förväntningar på vårt uppdrag. En första viktig aktivitet är att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys som kommer att ligga till grund för de handlingsplaner som också ska tas fram, säger Gabriella Westheim.

Organisationen består av specialister från olika viktiga delar inom säkerhetsområdet:

  • Säkerhet och trygghet, placering Ystad och Tomelilla: Jörgen Nilsson, Niklas Månsson
  • Krisberedskap/civilt försvar, placering Tomelilla och Sjöbo: Åsa Mikkelsen, Martin Kindberg
  • Säkerhetsskydd/dataskydd (informationssäkerhet), placering Simrishamn: Anna Jacobsson, Annika Linderoth

Kontakt för mer information:

Gabriella Westheim, säkerhets- och beredskapschef, sydöstra Skåne, 073-719 69 43, gabriella.westheim@ystad.se

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.