2024-02-27 10:42Pressmeddelande

Ny avfallstaxa 2024 – sortera matavfall blir obligatoriskt

Man och barn sorterar sopor i fyrfackskärlMan och barn sorterar sopor i fyrfackskärl

Den 1 mars 2024 börjar en ny avfallstaxa gälla i Ystads kommun. Den innehåller många förändringar, mycket på grund av lagändringar som innebär att det nu är ett krav att sortera ut sitt matavfall, och att kommunen tar över ansvaret att samla in hushållens förpackningar.

Den nya avfallstaxan finns här: Ystads kommuns avfallstaxa

Vilka förändringar har skett i taxan?

 • Befintliga taxor höjs i enlighet med avfallsindex och innebär en höjning på 5,9 %.
 • Den tidigare matavfallsrabatten tas bort eftersom matavfallsinsamling blir obligatoriskt för alla.
 • Abonnemang för fyrfackskärl har tillkommit.
 • Flerbostadshus med full sortering av förpackningar och tidningar kan ansöka om 30 % rabatt på sitt restavfallsabonnemang.
 • Det förlängda trädgårdsabonnemanget har försvunnit, nu finns endast ordinarie abonnemang med 16 hämtningar per år.

Varför höjs avfallstaxan?

De nya reglerna som trädde i kraft vid årsskiftet innebär merkostnader för Ystads kommun. Utöver det har även kostnaderna för insamling och behandling av avfall ökat. Nedanstående punkter är exempel på kostnadsökningar inom avfallshanteringen.

 • Kommunen får ökade kostnader för insamling av förpackningar, bland annat från återvinningsstationerna och insamling i fyrfackskärl hos villahushåll.
 • Matavfallssorteringen innebär extra kostnader för exempelvis nya kärl, matavfallspåsar och påshållare.
 • Behandlingsavgifterna för avfall ökar bland annat på grund av ökade kostnader för förbränning av avfall och bränslekostnader.

Vad ingår i avgiften?

Det här ingår i avfallstaxan:

 • Kärl för mat- och restavfall, samt fyrfackskärl för en- och tvåbostadshus
 • Matavfallspåsar och påshållare
 • Hämtning och transport av avfall
 • Behandling av avfall
 • Återvinningsstationer
 • Återvinningscentralen
 • Administration och driftskostnader
 • Planering och utveckling av avfallshanteringen
 • Information om avfallsminimering, sortering och återvinning

När höjs priserna?

Den nya taxan börjar gälla med start 1 mars 2024.

Vem beslutar om avgifterna?

Höjningen av avfallstaxan har beslutats av Ystads kommunfullmäktige den 18 januari 2024.

 Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.


Kontaktpersoner

Avfallschef
Marika Mårtensson