2024-06-05 07:21Pressmeddelande

Ny anläggningsplan för kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar

Två personer spelar basket i Åvallaparken, med Ystad Arena Bad i bakgrundenBasket i Åvallaparken

Ny anläggningsplan för kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar 

Den 3 juni antog kultur- och fritidsnämnden en anläggningsplan för Ystads kommun. Planen ger en övergripande bild av kommunens kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar och lokaler. Den kartlägger lokalerna och behoven, redovisar de ekonomiska förutsättningarna och beskriver de utmaningar som kommunens kultur-, fritids- och idrottsverksamheter står inför.

Kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet bidrar på ett påtagligt sätt till invånarnas välmående och kommunens attraktivitet. Anläggningsplanen ska underlätta kommunens planering och beslut framöver, i arbetet med att utveckla kultur- och fritidsverksamheten i Ystad. 

– Det är första gången vi gör en anläggningsutredning av den här typen i kommunen. Vi såg ett behov av att se över våra anläggningar och lokaler, kartlägga efterfrågan och behov samt de utmaningar vi står inför. Den här planen är ett viktigt steg i rätt riktning – och extra viktig för oss som ny förvaltning, säger Alexander Strömberg, fritidskonsulent på kultur- och fritidsförvaltningen.

Föreningslivet har varit delaktigt 

Förutom kultur- och fritidsförvaltningens egna kartläggningar har föreningslivet fått svara på en enkät och bjudits in till en workshop. I samband med detta har det framgått att föreningslivet i Ystad generellt upplever att förutsättningarna för ett bra föreningsliv i Ystad är goda.

Några av slutsatserna 

Planen slår fast att: 

 • det finns ett behov av att stärka samverkan både inom kommunens organisation och med föreningslivet, för att vi ska kunna utveckla innehållet i våra anläggningar 

 • vi behöver behålla bidragsnivåerna och öka investeringsbidraget, för att de föreningsdrivna anläggningarna även fortsättningsvis ska ha bra förutsättningar  

 • bristen på ändamålsenliga lokaler för scenkonst är kritisk 
   

Åtgärder under 2025 

 • På Sandskogens idrottsplats byter vi konstgräsmattan på den befintliga konstgräsplanen och anlägger en ny konstgräsplan. 

 • Vi utreder möjligheterna för en så kallad blackbox (en typ av flexibelt teaterrum)  

 • Vi förstärker golvet och byter sportgolvsmattan i Ystad Arena. Vi kan erbjuda föreningarna fler träningstillfällen när vi inte längre behöver avsätta tid för att lägga ut skyddsplattor på golvet i samband med att vi drar ut arenaläktarna. Det görs idag för att skydda den befintliga sportgolvsmattan, som annars skulle ta skada. 

 • Vi utreder möjligheterna för en inomhushall för boule. 

 Långsiktig satsning 

Inom de närmsta tio åren fortsätter vi att utveckla Föreningspoolen. Det är ett koncept där kommunens LSS daglig verksamhet hjälper föreningar som har egna anläggningar med enklare underhållsarbete. 

På sikt behöver vi också hitta en helhetslösning för kampsportsföreningarna. Kampsport är populärt i Ystad, men föreningarnas verksamheter är idag utspridda i kommunen och huserar i olika skollokaler, vilket inte är optimalt.

Pågående arbete – parallellt med anläggningsplanen 

Sedan i höstas arbetar kultur- och fritidsförvaltningen också för att:  

 • säkerställa att GK Splitt i framtiden har ändamålsenliga lokaler. Vår plan är att få till ett långsiktigt avtal för tennisstadion efter sommaren. 

 • även Marsvinsholms IF ska ha tillgång till ändamålsenliga lokaler 

– Detta är två särskilt viktiga utmaningar för oss att försöka lösa på sikt, samtidigt som vi så klart är måna om alla föreningar i kommunen. Men vi är ytterst medvetna om att läget för dessa föreningar är mer eller mindre akut, och vi ska göra vårt bästa för att hitta lösningar utifrån de förutsättningar vi har, säger Alexander Strömberg.  

Kultur- och fritidsnämnden har också tagit beslut om ett kultur- och fritidspolitiskt program, som kommunfullmäktige ska anta i augusti. Det är ytterligare ett styrande dokument som tydliggör den nya kultur- och fritidsförvaltningens vision och mål under de närmaste åren. 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.


Kontaktpersoner

Anna Bäckstrand
Kommunikationschef
Anna Bäckstrand
Anna Bäckstrand, kommunikationschef Ystads kommun