2021-09-28 08:06Pressmeddelande

Nu startar skolbesöken för att höja elevers krisberedskap

Exempel på innehåll i en krislåda. Foto: Ystads kommunExempel på innehåll i en krislåda.

De fyra kommunerna i sydöstra Skåne satsar på att höja medvetenheten bland barn om hur man kan agera vid en kris, t ex långvarigt strömavbrott. Elever i årskurs fyra kommer att få besök av en  skådespelare som dramatiserar ett antal krissituationer.

Skåne drabbas av stormar som kan orsaka strömavbrott och kraftiga snöoväder som riskerar att isolera medborgare under en längre tid.

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett grundläggande ansvar för sig själv, sin familj och sin egendom. Men trots flera allvarliga strömavbrott de senaste åren är beredskapen för ett längre strömavbrott bristfällig. En prioriterad grupp för kommunerna i sydöstra Skåne är mellanstadiebarn och de har visat ett genuint intresse för säkerhetsfrågor.

– Vi har satsat på teater på skolan för alla fjärdeklassare i våra fyra kommuner. Där dramatiseras ett antal krissituationer som eleverna får reflektera över. Engagemanget är fantastiskt och vi hoppas att barnen tar med sig diskussionerna hem till familjen, säger Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare Simrishamns, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner.

En skådespelare har engagerats för att dramatisera olika krissituationer för barnen. Därefter blir det diskussioner och man tittar tillsammans på vad en så kallad krislåda kan innehålla. Det är en låda med förnödenheter som gör att man lättare klarar av exempelvis ett längre strömavbrott.

Barnen får också broschyren ”Livsviktig handbok – tänk efter före, agera rätt vid kris” som de kan ta med sig hem. Broschyren handlar om hur man håller sig informerad vid en kris, viktiga telefonnummer, hur man gör en plan för att klara av olika situationer och olika ”bra att ha-listor”.

Skådespelaren Tony Lundgren har medverkat i åtskilliga produktioner inom teater och film/TV, t ex Wallander och Bron. Han har också arbetat som stuntman.

Media är välkomna att närvara vid skolbesök. Boka med någon av kontaktpersonerna nedan.

För mer information:
Jörgen Nilsson, säkerhetssamordnare i Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo och Ystad, 0709-47 70 05


Kontaktpersoner:
Simrishamns kommun – Gunilla Persson, 0414-81 95 05
Sjöbo kommun – Malin Nilsson, 0734-24 26 76
Tomelilla kommun – Ulrika Ahrlin, 0417-184 87/0709-95 84 87
Ystads kommun – Jörgen Nilsson, 0709-47 70 05

Presskontakt:
Kristian Ördell, kommunikationsstrateg, Ystads kommun, 0709-47 79 80


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.