2020-09-09 06:00Pressmeddelande

Nominera till Ystads kommuns kulturpris och kulturstipendium

Ungdom i tigerhuvudUngdom i tigerhuvud

Det är dags att uppmärksamma dem som berikar Ystads kulturliv! Nominera kulturpristagare och kulturstipendiat senast den 30 september.

Ystads kommuns kulturpris är instiftat för att belöna en samlad kulturgärning som bidragit till att berika kulturlivet i Ystads kommun. Kulturpriset uppgår till 35 000 kr.

Ystads kommuns kulturstipendium är instiftat som en uppmuntran till antingen en ung kulturutövare eller till en förening/organisation som arbetar för kultur för unga inom Ystads kommun. Kulturstipendiet uppgår till 10 000 kr.

Kulturpris och kulturstipendium utdelas till enskild person, förening eller organisation som har eller haft sin hemvist inom Ystads kommun, eller som är eller har varit verksam i kommunen.

Utdelning av kulturpris, vilket uppgår till 35 000 kr, och kulturstipendium vilket uppgår till 10 000 kr, handläggs av Kulturnämnden. Nämnden utser pristagare och stipendiat.

Förslag till kulturpristagare och kulturstipendiat kan lämnas av enskild person eller organisation som bor eller verkar i Ystads kommun. Enskild person eller organisation kan även själv ansöka om kulturstipendium. Kulturpris och kulturstipendium kan tilldelas anställd inom Ystads kommun endast om det avser gärningar som skett utanför anställningen.

Förslag till 2020 års kulturpristagare och kulturstipendiat samt ansökan om kulturstipendium ska skickas senast den 30 september till:

Ystads kommun, Kultur och utbildning, 271 80 Ystad eller kultur@ystad.se

Kontakt:

Susann Roos, kulturutvecklare Ystads kommun, susann.roos@ystad.se, 0709-47 71 40.


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson