2020-09-22 08:00Pressmeddelande

Nedskräpningen har ökat i Ystad

Skräpmätning YstadSkräpmätning Ystad

Under augusti månad har Ystad mätt nedskräpningen i kommunen och resultaten visar att vi slänger tio skräpföremål per tionde meter. Detta är en ökning från 2016.

Under sommaren 2020 mätte Håll Sverige Rent nedskräpningen nationellt för första gången i Sverige, där Ystad var en av de 75 kommuner som valdes ut. Nu har Ystad på eget initiativ själva undersökt nedskräpningen i kommunen.

- Vi vill få en detaljerad bild över nedskräpningsproblematiken i kommunen, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten på Ystads kommun. Resultaten kommer att hjälpa oss vidare i arbetet med att öka kunskapen kring och uppmärksamma nedskräpningen i vår kommun.

Skräpmätningen skedde under en vecka i augusti och resultatet visar att vi bland annat slänger nästan fyra fimpar, tre plastföremål och ett pappersföremål per tionde kvadratmeter i Ystad.

- Från årets resultat kan vi konstatera att mängden skräp som slängs på marken har ökat sedan 2016, säger Emma Nilsson. 2016 slängde vi sju skräpföremål per tionde kvadratmeter, där bland annat tre fimpar, två plastföremål och 0,75 pappersföremål var inkluderat. Frågan vi ställer oss nu är om denna ökning kan bero på situationen med Corona där många har träffats utomhus eller om det eventuellt kan finnas en annan förklaring.

Avfallsenheten i Ystads kommun kommer att fortsätta följa utvecklingen genom att göra skräpmätningar och ta till åtgärder för att minska nedskräpningen i kommunen.

 

Kontakt

Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten i Ystads kommun
0411-57 70 86
emma.e.nilsson@ystad.se

 

Kommunikatör

Elin Jöryd
0730-70 48 54
Elin.joryd@ystad.se

 

 

 

 

 

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson