2020-09-01 08:01Pressmeddelande

Nedskräpning undersöks i Ystad

Skräpmätning YstadSkräpmätning Ystad

Under sommaren har nedskräpning för första gången undersökts nationellt i Sverige. 75 av landets kommuner valdes ut, däribland Ystad. Resultatet visar att det slängs 60 ton skräpföremål under en vecka! Ystad har nu på eget bevåg mätt nedskräpningen i kommunen.

Håll Sverige Rent har tillsammans med 75 utvalda kommuner utfört en kartläggning av hur nedskräpningen ser ut i landet. Ystad var en av de kommuner som blev utvalda och resultatet visar att det slängs 35 miljoner skräpföremål, motsvarande 60 ton, på marken i Sverige under en vecka i juni. Vanligaste skräpet är fimpar, snus och plast.

- Vi ser att många skärpföremål fortfarande hamnar på marken istället för i soptunnan, säger Emma Nilsson, miljöstrateg på avfallsenheten på Ystads kommun. Det behövs en beteendeförändring och vi satsar ständigt på att kunskapen och uppmärksamheten kring nedskräpning ska öka i vår kommun.

I samband med den nationella skräpmätningen beslutade Ystads kommun att utföra en egen undersökning av nedskräpning i kommunen. Skräpmätningen pågick under en vecka i slutet av augusti och resultaten beräknas att komma inom kort. 

Fakta

Den nationella skräpmätningen genomfördes i centralorten i de 75 utvalda kommunerna under perioden 12-18 juni.

Det absolut vanligaste skräpet på gator och torg är fimpen, som utgör 65 % av skärpet, och ungefär 1 miljard fimpar hamnar på våra gator och torg per år. Näst efter fimpar kommer snus som står för 14 % av allt skräp.

Om fimpar och snus exkluderas från statistiken är det plast och papper som dominerar. Ofta består plast- och pappersskräpet av sådant som bara använts en gång, så som godispapper, sugrör eller plastkorkar. Plast som hamnar i naturen delar sig till mindre och mindre bitar och blir till slut till mikroplast. Ingen vet exakt hur länge den stannar kvar i naturen – men det är en lång, lång tid. Att vi använder ett material som kan hålla så länge till saker som vi bara använder några minuter är inte rimligt.

Kontakt

Emma Nilsson, miljöstrateg på Avfallsenheten i Ystads kommun
0411-57 70 86
emma.e.nilsson@ystad.se

Kommunikatör

Elin Jöryd
0730-70 48 54
Elin.joryd@ystad.se

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson