2021-09-22 12:15Pressmeddelande

Nästa steg för förverkligande av Hamnstaden i Ystads kommun

Illustration Strandpromenaden Hamnstaden Ystad
Bild: Nyréns ArkitektkontorIllustration Strandpromenaden Hamnstaden Ystad Bild: Nyréns Arkitektkontor

Samhällsbyggnadsnämnden har beviljat positivt planbesked för den första etappen av Hamnstaden i Ystad. Det innebär att förvaltningen under hösten inleder arbetet med detaljplan för området som avgränsas av Sjömansgatan, Hamngatan, hamnkajen och Lilla Båtsmansgatan samt den befintliga småbåtshamnen.

Den första etappen bedöms kunna rymma uppåt 400 bostäder, lokaler för både kommersiell och offentlig service samt parkeringshus. Projektet kommer kunna ge ett unikt tillskott till utbudet i sydöstra Skåne, med sitt stationsnära, havsnära och citynära läge.

- Utöver attraktiva bostäder kommer en levande stadsmiljö med fin havskontakt skapa härliga miljöer för såväl Ystadsbor som besökare, säger stadsarkitekt Leila Ekman.

För att informera om projektet och den fortsatta processen mot ett genomförande bjuder kommunen in intresserade byggaktörer till ett rundabordssamtal. Med tanke på projektets omfattning eftersöker Ystads kommun byggaktörer med erfarenhet och kunskap kring att projektera och verkställa större byggnation i komplexa stadsmiljöer där god samverkanskapacitet är en viktig förutsättning. Utöver att informera om möjligheter och förutsättningar vill kommunen i ett tidigt skede ta del av byggaktörers erfarenheter från andra stadsutvecklingsprojekt och tillsammans ringa in former för fortsatt process i samverkan.

- Vi söker aktörer som kan vara med och skapa området utifrån kommunens uppsatta vision, säger Andreas Winborg, mark- och exploateringschef i kommunen.

I samband med rundabordssamtalet kommer kommunen också att informera om möjligheter och förutsättningar för utveckling av Sockerbruksområdet i Köpingebro, där ett annat av kommunens stationsnära lägen kan utvecklas till blandad stad med ett kompletterande bostadsutbud.

- I Ystad utvecklas både stadsmiljön och landsbygden, säger Sofia Öreberg, samhällsbyggnadschef, vi vill kroka arm med aktörer som kan och vill driva utveckling tillsammans med oss på kommunen.

Intresserade aktörer som vill vara med på rundabordssamtal den 15 oktober är välkomna att kontakta kommunen på hamnstaden@ystad.se för mer information.

Läs mer om Hamnstaden här: Hamnstaden - Ystads kommun

Kontaktperson

Sofia Öreberg, chef Samhällsbyggnadsförvaltningen Ystads kommun, 0411-57 74 50, 0709-47 74 50, sofia.oreberg@ystad.se.

 

 

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.