2020-12-18 08:00Pressmeddelande

Medborgarförslag blir Ystadsförslaget

Den 1 januari 2021 införs Ystadsförslaget som ska ge snabbare återkoppling till de medborgare som skickar in förslag till Ystads kommun. Ystadsförslaget ersätter medborgarförslag.

Från och med den 1 januari 2021 ersätter Ystadsförslaget medborgarförslag. Skillnaden är att den politiska processen blir kortare och mer effektiv.

Förändringen innebär att onödiga ledtider försvinner. Förslagsställaren kommer in i ett tidigare skede och ges möjlighet att presentera sitt förslag för politikerna redan vid kommunstyrelsens arbetsutskott. Tidigare kom inbjudan först efter att förslaget vandrat hela vägen genom det politiska systemet vilket kan ta lång tid, ibland så länge som ett år.

Det nya systemet gör att förslagsställaren snabbare får besked om förslaget kommer att behandlas vidare eller inte.

Ystadsförslaget nås genom minasidor.ystad.se.

Kontakt

- Lisa Syrén Mandelkonvalj, jurist Ystads kommun, 0411-57 71 15, lisa.syrenmandelkonvalj@ystad.se

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.