2021-04-27 07:27Pressmeddelande

Kristina Bendz cyklar Skånestafetten

Träd och cyklist vid landsväg, skymningTräd och cyklist vid landsväg, skymning

Ystads kommun deltar i Skånestafetten som är ett initiativ där landshövding Anneli Hulthén under 2021 – Friluftslivets år – utmanar 33 skånska kommuner i en cykelstafett genom 33 naturreservat. Skurupspolitiker lämnar över pinnen till Ystad på torsdag 29 april i Svartskylle naturreservat.

Start torsdag 29/4 kl 9.00

Politiker och tjänstemän cyklar sträckan Svartskylle – Vitabäckshällorna den 29 april.

Kl 09.00 lämnas stafettpinnen över till Ystads kommun från Nicklas Olsson (M) 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen Skurups kommun.

Kl 09.30 går starten med cyklande politiker och tjänstemän:

  • Kristina Bendz (M) – kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen
  • Andrea Nowag, kommunekolog
  • Andreas Thell, projektledare för ungdomsprojektet La Source

Plats: Svartskylle | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Mål och överlämning Sjöbo kommun 3 maj kl 11

Den 3 maj kl 11 är det dags att lämna över stafettpinnen till Sjöbo kommun och kommunalråd Magnus Weberg (M). Detta sker i Vitabäckshällorna.

Plats: Vitabäckshällorna | Länsstyrelsen Skåne (lansstyrelsen.se)

Välkomna ut och cykla – ny cykelkarta

Förutom att delta i stafetten passar Ystads kommun på att lyfta fram några fina cykelsträckor i och kring Fyledalen som presenteras i en ny interaktiv cykelkarta.

Cykelkarta –Svartskylle till naturreservatet Vitabäckshällorna

Mer information om Skånestafetten – Friluftslivets år (lansstyrelsen.se).

Kontakt

Marie Holmström, turistchef Ystads kommun, 0709-47 77 12, marie.holmstrom@ystad.se

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.