2021-05-06 14:15Pressmeddelande

Kompetensförsörjningsbehovet kvarstår, trots pandemitider

FJÄRDE TEKNIKÅRET - YSTAD GYMNASIUM

Trots corona har eleverna på fjärde teknikåret vid Ystad Gymnasium kunnat genomföra sina 11 veckors APL, arbetsplatsförlagt lärande, ute på sina företag. Och behovet av rekrytering av tekniska medarbetare kvarstår.

”Vi har fått hit väldigt duktiga elever från det fjärde teknikåret, drivna och som vill framåt. Ett program och elever som gör nytta när de är här, samtidigt som de själva utvecklas”. 
Emma Henriksson, HR Specialist på Plasman i Simrishamn.

Plasman anställde Oscar
Förra årets elev, på Fjärde teknikåret, Oscar Klaesson har fått tillsvidareanställning. Oscar Klaesson, vad arbetar du med idag?

”Jag arbetar som underhållstekniker med inriktning mot robotteknik. Som examensarbete tog jag fram ett robotgrepp, och det har jag nu tillverkat och slutfört. Alla kurser i Fjärde teknikåret i kombination med APL, har gett grunden till att jag kan arbeta här".

Utan företagen ingen utbildning!
Eleonore Nilsson Odén, APL-samordnare och lärare på teknikprogrammet tror att en stor del av det goda läget vad gäller möjlighet att få anställning efter ett fjärde teknikår, beror på ett väl utvecklat samarbete med företagen. ”Utan företagen ingen utbildning! De lägger ner ett stort engamang i de elever som kommer ut och tiden på företaget blir väldigt lärorikt. Med påbyggnadsåret T4, ges många chanser till anställning”.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om Fjärde teknikåret!

Mer info om Fjärde teknikåret

Alla företag som är kopplade till Fjärde teknikåret

Kontaktpersoner
Eleonore Nilsson Odén, 0704-34 05 24
APL-samordnare, Ystad Gymnasium
eleonore.oden@edu.ystad.se 

Emma Henriksson, 0729- 95 91 82
HR Specialist, Plasman
emma.henriksson@plasman.com 

Oscar Klaesson, 070- 422 10 56
Underhållstekniker/robot, Plasman
oscar.klaesson@plasman.com 

Vi önskar gärna att granska artikeln innan den publiceras, skicka till eleonore.oden@edu.ystad.se 


Om Ystads kommun

Ystad Gymnasium har utbildat ungdomar sedan år 1913.