2020-09-04 12:21Pressmeddelande

Klostret stängt på grund av miljögifter på vind

Torsdagen den 3 september kom resultatet från en provtagning av eventuella miljögifter på Klostrets vind. Resultatet visar på förekomst av DDT och Lindane. Tills en riskfri miljö är säkrad hålls museet stängt. Nu fortsätter provtagning i övriga delar av klosterbyggnaden och planering för sanering.

För att undanröja alla eventuella risker och säkerställa medarbetares och besökares trygghet, stängs Klostret inledningsvis från fredag 4 september till och med 11 september. Hur länge Klostret ska vara stängt beslutas vid kulturnämndens presidium på onsdag den 9 september.

- Nu fortsätter arbetet med ytterligare kompletterande provtagningar i resten av byggnaden. Vid behov kommer vi att försöka hitta alternativa lokaler till planerade föreläsningar, säger Sebastian Goksör, museichef Klostret i Ystad.

Det var när Malmö museer uppmärksammade problemen med omfattande miljögifter i sina äldre byggnader, som frågan väcktes även på museet i Ystad.

I samband med ett ventilationsarbete på Klostret anlitades därför konsultföretaget WSP och en undersökning av byggnaderna gjordes i augusti 2020. Det preliminära resultatet pekar på höga halter av DDT och av Lindane, två tidigare populära men numera förbjuda insektsgifter.

Fortlöpande information publiceras på ystad.se och museets webbsida. www.ystad.se/klostret .

För ytterligare frågor:
Sebastian Goksör, museichef, 0411-57 72 83, sebastian.goksor@ystad.se

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.

Kontaktpersoner

Charlotte Larsson
Kommunikatör
Charlotte Larsson