2020-10-09 07:31Pressmeddelande

Klostret öppnar igen fredag 9 oktober

Klostret i YstadKlostret i Ystad

Kompletterande provtagning av miljögifter på Klostret i Ystad visar att det är tryggt att åter öppna Klostret i Ystad.

Inför arbeten med ventilation på Klostret i Ystad gjordes provtagningar på vinden som konstaterade riklig förekomst av flera olika miljögifter. De kompletterande provtagningarna är nu analyserade och utlåtande från provtagaren innebär att museets verksamhet tryggt kan återupptas.

- Undersökningarna visar att miljögifterna är koncentrerade till Klostrets vind, som därför även i fortsättningen hålls stängd. På vinden har aldrig besökare haft tillträde. I övriga delar av lokalerna finns spår av gifterna men långt under gällande risknivåer, sannolikt som en följd av de material som flyttas mellan museets olika lokaler. Vi bedömer därför det som riskfritt och tryggt att vistas i museet, säger Sebastian Goksör, museichef.

För ytterligare frågor:
Sebastian Goksör, museichef, 0411-57 72 83, sebastian.goksor@ystad.se

 

 


Om Ystads kommun

Ystad ligger på Sveriges sydkust med fyra mil sandstränder. Här finns goda färjeförbindelser både mot Bornholm och Polen och tåg till Malmö, Lund och Köpenhamn går varje halvtimma. E65 mot Malmö och Köpenhamn och vidare norrut är även en viktig förbindelse. Kommunen har drygt 30 000 invånare. En stor del av arealen är jordbruksmark men här finns även flera naturreservat och natura 2000-klassade områden, till exempel Ystad Sandskog alldeles bredvid stadskärnan och Sandhammaren i öster. Ystad är en regional kärna med sjukhus, polis, tingsrätt, men också många skolor i olika driftsformer, från förskolor till gymnasier och vuxenutbildning. Näringslivet är väl differentierat med ca 3 800 företag varav många är internationellt verksamma. Kulturlivet är aktivt med bland annat Ystad teater, filmproduktion i Ystad Studios och den årliga internationella jazzfestivalen Ystad Sweden Jazz Festival.